Kolejne inwestycje w gminie Gdów

Wiosną rozpoczęły się prace związane z dokończeniem budowy sali gimnastycznej w Marszowicach. Ich finał ma nastąpić w grudniu br. W budynku znajdą się także m.in. szatnie, sale lekcyjne, pomieszczenia socjalne.

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem ze Szkołą Podstawową w Marszowicach przedstawiła firma „ALFA Spółka” z o.o. z Borzęty. Zakres inwestycji obejmuje m.in. wykonanie instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, montaż wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz inne roboty wykończeniowe, a także urządzenie miejsc postojowych, placów, chodników i opasek. W nowym budynku połączonym z obecną Szkołą Podstawową mieścić się będą m.in. sala gimnastyczna, magazyn sprzętu sportowego, łazienki, pokój nauczyciela WF, sale lekcyjne, szatnie dla uczniów, pomieszczenia do socjalne, gospodarcze i inne – mówi wójt Zbigniew Wojas. Całkowita kubatura nowego obiektu to około 3850m3 – dodaje wójt. Wartość tegorocznych prac to 1 312 000,00zł. (wcześniejsze etapy inwestycji kosztowały około 525 000zł.)

Kolejna, duża inwestycja sportowa zaplanowana jest do realizacji w Jaroszówce. W trakcie opracowania jest projekt budowlany rozbudowy Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą. Następnie o zabezpieczeniu funduszy na realizację inwestycji zdecyduje Rada Gminy.

W pierwszych dniach lipca rozpoczął się remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Książnicach. Prace mają się zakończyć w połowie sierpnia.Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu styropianem ścian o powierzchni ok. 800 m2 budynku szkoły w Książnicach wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej  akrylowej, wykonaniu cokołu z płytek imitujących kamień oraz z tynku mozaikowego, wymianie parapetów, malowaniu elementów metalowych, remoncie instalacji odgromowej, naprawie stopni schodowych…. Wartość robót wynosi 125 989,07zł

Źródło: www.gdow.pl

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content