Kolejne inwestycje w Gminie Gdów

Jak informuje gdow.pl Wójt Gminy Zbigniew Wojas zawarł z wykonawcą umowę dotyczącą remontu parkingu dolnego przy kościele w Gdowie. Inwestycja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Ożywienie życia rekreacyjno – kulturalnego poprzez remont połączony z modernizacją nawierzchni parkingu w miejscowości Gdów – etap III” przedstawiła Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa Tran-Ziem Jerzy Satoła ze Zbydniowa. Koszt zadania wyniesie 339 793,71 zł. Prace realizowane będą do połowy listopada.  Zakres projektu obejmuje m.in. remont parkingu o powierzchni około 1600 m2 (roboty pomiarowe, wykonanie podbudowy, ułożenie krawężników betonowych, obrzeży i kostki brukowej itd.) i bezpośrednio przyległego chodnika wraz z odwodnieniem parkingu (rozbiórkę istniej nawierzchni chodnika, obrzeży i krawężników, wykonanie podbudowy, ułożenie obrzeży, krawężników i kostki brukowej itd.). W tym roku podobne zadania realizowane były m.in. przy kościele w Niegowici i kaplicy w Zagórzanach.

W ostatnich tygodniach także przy Szkole Podstawowej w Zręczycach prowadzone były prace polegające na utwardzeniu terenu i wyznaczeniu dodatkowych miejsc postojowych przy obiekcie. Koszt zadania to około 25 000 zł.

Remont elewacji na siedzibie OSP Bilczyce współfinansowany jest z funduszy pozyskanych w ramach konkursu MAŁOPOLSKIE REMIZY. Zakres zadania obejmuje m.in. roboty na dobudowanej części budynku (m.in. docieplenie ścian, montaż nowych parapetów zewnętrznych, wykonanie wyprawy elewacyjnej na ścianach, wykonanie tynku mozaikowego na cokole, wymianę podbicia okapu…), na istniejącej części obiektu (m.in. wymianę części stolarki okiennej, roboty malarskie na elewacji, wykonanie tynku mozaikowego na cokole…), a także prace przy schodach zewnętrznych i opasce (korytowanie, wykonanie podbudowy, nawierzchni z kostki brukowej betonowej, obsadzenie obrzeży, wykonanie schodów wejściowych z kostki betonowej…). Wykonawcą prac jest firma KAM-BUD z Wolbromia (wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego). Koszt zadania to 97 189,51 zł. Inwestycja współfinansowana jest z funduszy pozyskanych w ramach konkursu MAŁOPOLSKIE REMIZY 2018.

Gmina Gdów pozyskała 200 000,00zł z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn.: „Budowa zbiornika wody surowej przy stacji uzdatniania wody w miejscowości Cichawa w Gminie Gdów”. Nowy zbiornik o pojemności 150 m³ zasilany w wodę z pięciu studni głębinowych będzie stanowił integralną część Stacji Uzdatniania Wody w Cichawie. Inwestycja, będąca jednym z elementów programu restrukturyzacji infrastruktury wodociągowej,  znacznie podniesie zabezpieczenie potrzeb zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców 12 miejscowości z północnych terenów Gminy Gdów. Realizacja zadania została podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich ma się zakończyć przed końcem listopada br., a drugi w maju przyszłego roku. Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizacje pierwszej części inwestycji.

 

Po raz trzeci w tym roku ogłoszony został przetarg mający wyłonić wykonawcę kontynuacji budowy chodnika przy ul. Obrytka w Gdowie. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich cen zaproponowanych przez oferentów. Termin składania ofert w obecnym postępowaniu wyznaczono na 5 października 2018 roku. Więcej szczegółów na stronie gdow.pl

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content