Kim jest Honorowy Dawca Krwi?

W ciągu roku w Polsce konieczne jest dokonanie około miliona transfuzji. Krew jest potrzebna codziennie, w dużych ilościach ponieważ jest bezcennym lekiem, którego mimo wielu prób i postępu w nauce nie udało się wytworzyć syntetycznie. Jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratować życie i zdrowie.

Honorowym Dawcą Krwi zostaje każdy, kto chociaż raz oddał honorowo krew. Otrzymuje wówczas tytuł i legitymację „Honorowego Dawcy Krwi”. Wydaje ją odpowiednia jednostka publicznej służby krwi.
Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka.

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. U niewielkiej ilości dawców (ok.2,5%) mogą wystąpić krótkotrwałe, zwykłe zawroty głowy. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi  zakażenie wirusami przenoszonymi drogą krwi. Poza tym, nim zakwalifikuje się kogoś jako dawcę, musi on przejść (na miejscu, tam gdzie oddaje się krew) badania lekarskie i laboratoryjne. Musi być pewność, że  krew będzie bezpieczna dla biorcy.

Osoby, które często oddają krew mają szansę zostać Zasłużonym Dawca Krwi:
kobiety, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów i mężczyźni, którzy oddali co najmniej 6 litrów krwi.

Obok satysfakcji, że komuś pomagamy, zwiększenia własnej wartości możemy liczyć na pewne przywileje i ulgi udzielane przez Państwo i inne podmioty prawne.

Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

 • Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal (tj.: 8 czekolad, 1 wafelek, 1 sok)
 • Zwolnienie z pracy (szkoły) w dniu, w którym oddaje się krew. Przy tym uprawnieniu należy zwrócić uwagę na trzy sprawy:
  • to na pracodawcy spoczywa obowiązek zwolnienia pracownika
  • pracodawca powinien być wcześniej uprzedzony o nieobecności
  • pracownik – krwiodawca otrzymuje zwolnienie z pracy na dzień w którym oddał krew lub na kilka godzin jeżeli z przyczyn medycznych nie doszło do donacji
 • Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa
  Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenie dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi.
 • Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi
 • Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych
  O tym, że będziemy chcieli wyniki badań najlepiej poinformować personel stacji w czasie rejestracji.
 • Karta identyfikacyjna grupy krwi- krewkarta
  Każdy dawca, który kilka razy oddał krew, w niedługim czasie otrzymuje bezpłatnie lub za niewielką opłatą kartę identyfikacyjną grupy krwi.

Ponadto Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują:

 • Leki za zniżkami- po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość kupowania niektórych leków ze zniżkami
 • Po otrzymaniu tytułu ZHDK i przedstawieniu stosownej legitymacji jest możliwość skorzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 • Po otrzymaniu tytułu ZHDK i oddaniu określonej ilości krwi lub jej składników możliwość uzyskania zniżek w komunikacji miejskiej (różne przepisy w różnych miastach)
 • Zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy Dawcom w Darze.

Temat krwiodawstwa jest bardzo szeroki. W kolejnym artykule powiemy jak przygotować się do oddania krwi, kto może a kto nie zostać dawcą oraz porozmawiamy z tymi, którzy znają temat z własnych doświadczeń.

326285-Tak-wyglada-legitymacja-honorowego-dawcy-krwi__c_0_0_300_424

Źródło:

https://krwiodawcy.org/

http://www.oddajkrew.pl/

http://rckik.krakow.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content