Kapliczka Niepokalanej Marii Panny w Zręczycach i Kapliczka Matki Boskiej Bolesnej w Niewiarowie w nowej odsłonie

Kapliczka Niepokalanej Marii Panny w Zręczycach została ostatnio odnowiona i ponownie stanęła na miejscu dawnego cmentarza cholerycznego. Fundusze na jej remont zostały zebrane podczas zeszłorocznego koncertu, którego organizatorami była: Szkoła Podstawowa w Zręczycach, Rada Sołecka oraz Radna, KGW i OSP Zręczyce.

Również kapliczka Matki Boskiej Bolesnej w Niewiarowie została odrestaurowana i ponownie stanęła na posesji Janiny i Krzysztofa Chyrców. Państwo Chyrcowie zainicjowali i ufundowali również jej remont.

 

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content