Kapliczka Matki Bożej Różańcowej w Zagórzanach poświęcona

Wczoraj w Zagórzanach poświęcono Kapliczkę Matki Bożej Różańcowej. 

– Spotykamy się dziś na poświęceniu odnowionej kapliczki z figurą Matki Bożej Różańcowej. Kapliczka powstała w 1921 roku, ufundowali ją Tomasz Kucharczyk i Anna Cendrowska. Według przekazu figura powstała aby uczcić zwycięstwo w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 roku.  Obecnie figurą opiekują się mieszkańcy Zagórzan i Zalesian. Do jej odnowienia doszło z inicjatywy sołtysów, Rad Sołeckich naszych wsi oraz Pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Środki na odnowę kapliczki zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urzędu Gminy Gdów oraz od mieszkańców. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili, Panu Wójtowi Zbigniewowi Wojasowi, Panu Kazimierzowi Barczykowi, pracownikom Urzędu Gminy, wszystkim sponsorom, mieszkańcom Zagórzan i Zalesian, Paniom z Koła Gospodyń oraz Strażakom. Serdecznie dziękuję Księdzu Proboszczowi za dzisiejsza uroczystość. Bóg zapłać. Jeszcze raz wszystkim gorąco dziękuje

– powiedział podczas uroczystości sołtys Zagórzan Jan Obrał.

Uroczyste poświęcenie kapliczki przez Księdza Proboszcza Bogusława Seweryna odbyło się w niedzielę 19 czerwca 2022 r. i było poprzedzone Mszą Świętą odpustową w kaplicy w Zagórzanach. Wśród obecnych byli min. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, Przewodniczący Rady Gminy Gdów Tadeusz Ciężarek, Katarzyna Szostak i Jan Obrał – Radni Gminy Gdów , Sekretarz Gminy Gdów Bożena Malarczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zręczycach Ryszard Micek,  Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Zagórzanach Maria Kmiecik, panie z KGW i druhowie z OSP oraz liczni mieszkańcy. Po zakończeniu uroczystości gospodynie z KGW zaprosiły obecnych na słodki poczęstunek i kawę do strażnicy.

Projekt, w ramach którego wykonano prace konserwatorskie, został zrealizowany dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Małopolska pamięta” w wysokości 10 tys. złotych oraz środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urzędu Gminy Gdów oraz od mieszkańców.

Więcej informacji na temat kapliczki oraz jej poświęcenia można znaleźć na stronie Gminy Gdów TUTAJ.

 

Foto: Gmina Gdów, Lucyna Chwajoł – zdjęcia z uroczystości, „Mój Gdów” (remont kapliczki).   

Źródło: Gmina Gdów, Lucyna Chwajoł – zdjęcia z uroczystości, „Mój Gdów” (remont kapliczki), sołectwo Zagórzany.

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content