Już za dwa tygodnie rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Za dwa tygodnie rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów.  

Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz do szkoły podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym można będzie składać w terminie od 1 do 19 marca 2021. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 1 kwietnia 2021.

Rodzice kandydatów powinni potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach od  6 do 16 kwietnia 2021.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów określa Zarządzenie Wójta Gminy Gdów: Zarządzenie Nr 19/2021

Z uchwałami w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym można zapoznać się na stronie urzędu:

Uchwała nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów;

Uchwała nr XXXIII/239/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów;

Terminy – Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Gdów z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content