Już od piątku rusza program Rodzina 500 Plus

Ponieważ rozpoczęcie programu Rodzina 500 Plus zbliża się wielkimi krokami, i już od 1 kwietnia będzie można składać w związku z tym wnioski, przestawiamy Państwu informacje szczegółowe, jakie otrzymaliśmy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie.

W Gminie Gdów zostały wyznaczone dwa punkty przyjmowania wniosków: nowa siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych (II piętro Ośrodka Zdrowia w Gdowie) oraz siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie (ul. Myślenicka – tel. 12 251 42 38). Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Będą na to trzy miesiące czyli okres od 1 kwietnia do 1 lipca, dzięki temu uda się uniknąć kolejek i zapewniona będzie płynność wypłat. Jeśli wniosek zostanie złożony w tym okresie to rodzice dostaną wyrównanie świadczeń wstecz – od 1 kwietnia.

Jednocześnie GOPS informuje, że od dnia 17 marca br. nastąpiła zmiana siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczeń Wychowawczych  500+. Od tego dnia pracownicy urzędują w nowym miejscu w Ośrodku Zdrowia w Gdowie na II piętrze.

 

Od 1 kwietnia do 30 czerwca, w dwa dni, godziny przyjmowania stron zostaną wydłużone:

godziny urzędowania:

Poniedziałek 8.30 do 18.00

Wtorek 7.30 do 15.30

Środa 7.30 do 18.00

Czwartek 7.30 do 15.30 (dzień wewnętrzny bez przyjmowania stron)

Piątek 7.30 do 15.30

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać: w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych (II piętro Ośrodka Zdrowia w Gdowie), w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie (ul. Myślenicka) oraz w Urzędzie Gminy Gdów na Dzienniku Podawczym (pok. nr 4). Wnioski będzie można również pobrać ze strony internetowej Gminy Gdów www.gdow.pl oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.gops.gdow.pl.

Ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko:

W pierwszym okresie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego (2016/2017), tj. w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. będzie brany pod uwagę dochód z 2014 roku z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego.  W kolejnym okresie (2017/2018), który rozpocznie się 1 października 2017, rokiem „bazowym”, z którego dochód rodziny będzie brany pod uwagę będzie rok 2016.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy tj. od 1 kwietnia do 1 lipca włącznie, świadczenie będzie się należało od 1 kwietnia, bez względu na termin rozpatrzenia wniosku. Wypłata przyznanego świadczenia będzie następować sukcesywnie. Ważne jest, że na szybkość rozpatrzenia wniosku będą miały wpływ prawidłowo wypełnione dokumenty (liczby przyjętych wniosków, stopień trudności, np. przy ustalaniu dochodu rodziny z uwzględnieniem utraty i uzysku oraz szybkość uzyskania informacji lub dokumentów, zwłaszcza tych, o które organ musi sam wystąpić do innych instytucji). Należy dodać, że decyzje w sprawie świadczenia wychowawczego są natychmiast wykonalne z mocy prawa, więc będzie można szybciej uruchomić wypłatę bez konieczności oczekiwania aż decyzja stanie się ostateczna.

UWAGA! Jeśli złożymy wniosek 2 lipca 2016 r. lub później świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Świadczenie wychowawcze będzie podlegało koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, który stosowany jest w krajach Unii Europejskiej. Przepisy unijne wykluczają bowiem możliwość kumulacji świadczeń społecznych i pobieraniu zasiłków rodzinnych na te same dzieci jednocześnie w dwóch różnych krajach .

W przypadku przebywania osoby lub członka rodziny tej osoby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej organ właściwy występuje do marszałka województwa, czy w sprawie wniosku mają zastosowanie przepisy o koordynacji. W dalszej kolejności marszałek województwa rozstrzyga w zakresie świadczeń dla rodziny.

źródło: GOPS w Gdowie; www.gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content