Już jutro sprawdzian szóstoklasisty

Już jutro szóstoklasiści przystąpią do sprawdzianu, który ma ocenić umiejętności oraz wiedzę zdobytą w ciągu sześciu lat nauki w szkole podstawowej. Sprawdzane są przede wszystkim umiejętności związane z: czytaniem, pisaniem, rozumowaniem, korzystaniem z informacji, wykorzystaniem zdobytej wiedzy w praktyce.

O godzinie 9.00 rozpocznie się pierwsza część sprawdzianu z języka polskiego i matematyki, a o 11.45 uczniowie sprawdzą swoje umiejętności z języka obcego.

Zaświadczenia z wynikami ze sprawdzianu zostaną przekazane do szkół 17 czerwca 2016 roku.

Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16. roku życia.

Powodzenia Szóstoklasisto!

źródło:
www.sprawdzian-szostoklasisty.pl/
www.sprawdzian.operon.pl/
zdjęcie:www.rmf24.pl/

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content