Już jutro możliwość skorzystania w Gdowie z bezpłatnych badań spirometrycznych

Urząd Gminy Gdów zaprasza na bezpłatne badania spirometryczne, które odbędą się na placu przed Urzędem Gminy we wtorek, 6 października br. w godz. 9:00 – 15:00.

Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem. Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego: astmy i POChP. Przed przystąpieniem do badania spirometrycznego, pacjent wykonuje kilka głębokich wdechów. Ostatni głęboki wdech kończy się przyłożeniem ust do ustnika, połączonego specjalną rurką z aparatem spirometrycznym. Badanie polega na jak najszybszym wdmuchiwaniu do aparatu całego zapasu powietrza zawartego w płucach. Kolejne ruchy oddechowe są wykonywane zgodnie z zaleceniami osoby wykonującej badanie.

Bezpłatne badania spirometryczne będą jednym z elementów działań realizowanych w ramach projektu pn. „Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na paliwo stałe” o nr RPMP.04.04.03-12-0097/17 współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content