Już jutro, 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Już jutro, 1 kwietnia, zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Sprawdź co musisz o nim wiedzieć. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

W jakim okresie przeprowadzany będzie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań?

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie trwał od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., i będzie przeprowadzany w całej Polsce

Czy muszę się spisać?

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Każdy zobowiązany jest do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Podstawa prawna Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.). Tajemnica statystyczna: wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.).

Jak mogę się spisać?

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 można wziąć poprzez:

 • samospis internetowy- odpowiadając samodzielnie na pytania poprzez aplikację dostępną od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl;
 • infolinię- dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99 i odpowiadając na pytania rachmistrza;
 • rozmowę telefoniczną z rachmistrzem, który sam do nas zadzwoni;
 • osobiste spotkanie z rachmistrzem w miejscu zamieszkania, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie lub właściwym Gminnym Biurem Spisowym.

Czego będą dotyczyć pytania?

 • charakterystyki demograficznej;
 • aktywności ekonomicznej;
 • poziomu wykształcenia;
 • niepełnosprawności;
 • migracji wewnątrz kraju i poza granice;
 • przynależności etniczno-kulturowej;
 • gospodarstwa domowego i rodziny;
 • zasobów mieszkaniowych.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Gdzie uzyskam odpowiedzi na inne nurtujące mnie pytania dotyczące NSP?

od 15 marca uruchomiona jest dedykowana infolinia spisowa: 22 279 99 99. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz także na stronie internetowej: spis.gov.pl

Jutro,1 kwietnia br. o godz. 11:00, odbędzie się konferencja online inaugurującą NSP 2021. W spotkaniu weźmie udział Prezes GUS i jednocześnie Generalny Komisarz Spisowy – dr Dominik Rozkrut, który przedstawi kluczowe informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content