Jodek potasu w przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym

Na terenie gminy Gdów wyznaczono 14 punktów, w których wydawane będą tabletki z jodkiem potasu. Ustalenie takich miejsc, to standardowa procedura przewidziana przepisami prawa i stosowana na wypadek zagrożenia radiacyjnego. W naszej gminie Punkty Wydawania Tabletek Jodowych wyznaczono zgodnie z rejonizacją obwodów szkolnych, a procedura ich wydawania będzie uruchomiona TYLKO I WYŁĄCZNIE w przypadku ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. 

Podejmowane obecnie działania są standardową procedurą przewidzianą w przepisach prawa i stosowaną na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych, a dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

– informuje gmina Gdów.

Zgodnie z informacją wojewody Łukasza Kmity, Małopolska jest przygotowana do działań związanych z ewentualnością wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Schemat dystrybucji jodku potasu został w Małopolsce opracowany i jest wdrażamy zgodnie z dyspozycjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ze względu na skalę działań, konieczne jest ścisłe współdziałanie wszystkich poziomów administracji, w tym szerokie zaangażowanie wójtów, burmistrzów i prezydentów jako szefów zarządzania kryzysowego na swoim terenie. Całość działań jest koordynowana z poziomu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

– dodaje powiat wielicki. 

 Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej oraz dawkowania tabletek jodku potasu można znaleźć na stronie gminy Gdów TUTAJ.

Foto: MSWiA.

Źródło: gmina Gdów  powiat wielicki. 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content