Jest też u nas …Eko-doradca- kim jest? Co robi? I komu ma doradzać? – rozmowa z Piotrem Zawałą

Niedawno pisaliśmy o podjęciu przez radnych decyzji, o przystąpieniu naszej gminy do programu Life. Programu, który ma na celu poprawę powietrza w Małopolsce. W każdej gminie, która jest partnerem programu jest zatrudniona osoba, zwana eko-doradcą, która ma służyć swą fachową wiedzą nie tylko władzy i urzędnikom, ale przede wszystkim nam- mieszkańcom.  O co dokładnie chodzi w programie, czego możemy spodziewać się od eko-doradcy i po co nam to wszystko, zapytamy dziś u źródła. Zapraszamy na rozmowę  z Piotrem Zawałą.

MG: Dzień Dobry. Zanim wyjaśnimy na Pana przykładzie, kim jest Eko-doraca, proszę nam powiedzieć parę słów o projekcie LIFE

20161017_121915-2PZ: Dzień dobry. Projekt zintegrowany LIFE pod nazwą: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, który współfinansowany jest z Unii Europejskiej ma, mówiąc w największym skrócie, wspomóc walkę o lepszą jakość powietrza w regionie. Projekt ten powstał w odpowiedzi na potrzeby samorządów lokalnych i razem z naszą gminą, do projektu przystąpiło 54 gmin z Małopolski oraz 7 partnerów z Polski i zagranicy.

Jak zapewne wiemy, powietrze w Małopolsce, a tym samym niestety i u nas w gminie nie cieszy się dobrym zdaniem. Program LIFE pomoże nam wprowadzić szereg narzędzi, które we współpracy z innymi gminami przyczynią się do znacznej poprawy atmosfery.

MG: Wspomnieliśmy już, że jest Pan Eko-doradcą. Jakie są Pana zadania związane z tą funkcją?

PZ: Przede wszystkim pomoc mieszkańcom w każdej kwestii związanej z wymianą źródeł centralnego ogrzewania, prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła. Do moich zadań należy również pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznego wsparcia finansowego dla inwestycji i zadań, które służyć będą ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. Całość działań posłuży do stworzenia strategii ochrony powietrza w naszej gminie.

W naszej gminie jest duży problem z paleniem wszelkich odpadów w piecach domowych. Dzięki narzędziom, które otrzymaliśmy, będziemy starać się wyeliminować to zjawisko.

MG: Czy może nam Pan już zdradzić jakie konkretne działania będzie Pan podejmował na terenie naszej gminy w ramach realizacji projektu?

PZ: Jest  mi miło poinformować Państwa, że obecnie prowadzę nabór wniosków na wymianę źródeł ogrzewania finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Przygotowuję również program edukacyjny o ochronie powietrza dla przedszkoli i szkół podstawowych. W niedalekiej przyszłości chciałbym zaprosić do naszej gminy producentów urządzeń grzewczych, by mieszkańcy mogli zaznajomić się z nowymi technologiami z zakresu źródeł ciepła. Na wiosnę planujemy zorganizować festyn rodzinny, oczywiście traktujący o ochronie powietrza. Jestem również otwarty na propozycję i rady mieszkańców  w propagowaniu ochrony powietrza.

MG: Jak mieszkańcy naszej gminy mogą się z Panem kontaktować

PZ: Jestem obecny codziennie w Urzędzie Gminy pok. nr 50 (drugie piętro) oraz pod nr telefonu: 12 251-04-95. Serdecznie zapraszam.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content