Jak chronić się przed tlenkiem węgla?

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce przypomina jak chronić się przed tlenkiem węgla.

Najczęstszymi przyczynami zatruć tlenkiem węgla są pożary i wadliwie działające instalacje grzewcze. Tlenek węgla powstaje w procesie spalania paliw przy niewystarczającej ilości tlenu.

Pamiętajmy by w pomieszczeniach gdzie odbywa się spalanie, zapewnić:

 • dopływ powietrza,
 • swobodny odpływ spalin,
 • dobry stan techniczny urządzeń grzewczych,
 • właściwą eksploatację urządzeń grzewczych.

Dopływ świeżego powietrza jest ważnym czynnikiem, z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze tlen dostarczany w powietrzu bierze czynny udział w spalaniu paliwa, jego niedobór powoduje niepełne spalanie, a co za tym idzie powstawanie tlenku węgla. Po drugie ciągły dopływ świeżego powietrza warunkuje właściwy odpływ spalin. Do właściwego odprowadzenia spalin nie wystarcza tylko drożny przewód spalinowy.

Mieszkanie lub pomieszczenie zamknięte i uszczelnione, w którym pracuje piecyk spalający paliwo (tak stałe, ciekłe jak i gazowe) będzie miejscem niebezpiecznym ze względu na niedobór tlenu do pełnego spalania paliwa, jak i przez brak odpływu spalin.

Należy pamiętać, aby przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna były wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas kąpieli uchylone było okno w mieszkaniu lub lufcik. Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, grozi śmiertelnym zatruciem.

Należy dbać o właściwy stan techniczny kominów spalinowych i wentylacyjnych o ich drożność. Przepisy prawa nakładają obowiązek czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych. Przewody odprowadzające spaliny z palenisk opalanych paliwem stałym – co 3 miesiące, paliwem gazowym i płynnym co 6 miesięcy

Warto też zakupić czujnik tlenku węgla – to małe urządzenie zaalarmuje w porę przy pojawieniu się tego gazu w powietrzu.

Obecności tlenku węgla nie możemy zauważyć, pozostaje nam chronić się przed jego powstaniem i stosować czujniki które go wykrywają i powiadamiają gdy się pojawia.

Trujące działanie tego bezbarwnego, bezwonnego i niedrażniącego gazu polega na tym, że 210 razy łatwiej niż tlen łączy się z hemoglobiną (czerwonym barwnikiem krwi odpowiedzialnym za przenoszenie tlenu w organizmie) oraz połączenie to charakteryzuje się większą trwałością, a co za tym idzie zmniejsza się ilość transportowanego tlenu z płuc. Poprzez brak wystarczającej ilości tlenu, dochodzi do niedotlenienia tkanek.

Objawami zatrucia tlenkiem węgla są:

 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • ogólne zmęczenie,
 • duszność,
 • trudności z oddychaniem,
 • oddech przyspieszony, nieregularny,
 • senność,
 • nudności.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

Przede wszystkim należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,  jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze, rozluźnić poszkodowanemu ubranie, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112).
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.straz.gov.pl/porady/bezpieczenstwo_pozarowe_w_domu

Czad to prawdziwy zabójca

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

źródło: pspwieliczka.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content