Inwestycje: Stryszowa, Winiary, Jaroszówka i rozbudowa przedszkola

Jak informuje portal gminny w Stryszowej i Winiarach powstaną w najbliższych miesiącach wielofunkcyjne boiska sportowe z nawierzchnia bezpieczną. Umowy zostały już zawarte. Ponadto, niebawem zostanie rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę Szkoły w Jaroszówce.

Wójt Gminy Gdów zawarł umowy z wykonawcami, którzy do połowy maja w Stryszowej i Winiarach wybudują wielofunkcyjne boiska sportowe z nawierzchnia bezpieczną, a także towarzyszącą im małą architektura. 

Ramowy zakres zadań, wykonawca prac, wartość:
Stryszowa – 
budowa boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu w tym montaż elementów małej architektury, montaż oświetlenia fotowoltaicznego. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX sp z o.o. , 30-720 Kraków, ul. Saska 25. Wartość: 206 749,49zł.

Winiary – budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z ogrodzeniem, remont istniejącego ogrodzenia, budowa bieżni, utwardzenie terenu, montaż elementów małej architektury, montaż oświetlenia fotowoltaicznego. Wykonawca: Firma Usługowo- Produkcyjno –Handlowa Tran – Ziem Jerzy Satoła,
Zbydniów 152, 32-741 Tarnawa. Wartość: 949 714,97zł.

Inwestycje będą realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania pozyskanego przez Gminę Gdów wynosi: 629 287,00zł.

Ponadto, we wtorek zostały otwarte oferty złożone w przetargu dotyczącym rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaroszówce – etap I. Swoje propozycje złożyło 6 wykonawców. Ceny wahają się od 1 761 878,63zł. do 2 867 200,00zł. Zakres inwestycji będzie obejmował dobudowę dwukondygnacyjnego łącznika z poddaszem częściowo użytkowym. W nowej części szkoły znajdą się m.in. sale lekcyjne,  szatnie, przebieralnie, sanitariaty, magazyn, pomieszczenia gospodarcze oraz świetlica. Termin realizacji zadania został wyznaczony na 30 września 2020r.

Łagodna zima sprawia, że możliwe jest prowadzenie prac związanych z rozbudową Przedszkola Samorządowego w Gdowie. W nowym skrzydle budynku zostanie urządzone zaplecze dla 50 najmłodszych mieszkańców Gminy Gdów.

Zakres inwestycji: przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola wraz z wewnętrznymi instalacjami – dwa oddziały wraz z szatnią i pomieszczeniami socjalnymi dla personelu powstają w miejscu dotychczasowego placu zabaw, nowa część zostanie połączona przewiązką z dotychczasowym budynkiem, z kolei plac zabaw zostanie doposażony i ulokowany na sąsiedniej działce
Wykonawca inwestycji: Zakład Remontowo Budowlany BUDOLEX Stanisław Oleksy, 34-603 Ujanowice 109
Wartość zadania: 1 690 000,00zł.
Termin realizacji: 31 grudnia 2019 roku

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content