Inwestycje: o drogach i chodnikach

Trwa budowa kolejnego odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej w Podolanach. 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Tymowa – Wieliczka odc. 100 km 0+366 – 0+ 580 w m. Podolany” realizuje Firma Handlowo-Usługowa  „KAMBUD” Klimek Stanisław ze Starego Wiśnicza (zaproponowała ona najkorzystniejszą ofertę). Prace prowadzone będą na odcinku ponad 200mb i obejmują budowę chodnika i zatoki autobusowej. Koszt zadania przy drodze wojewódzkiej to około 320 000zł i zostanie pokryty po połowie przez Gminę Gdów i Województwo Małopolskie. Po zakończeniu prac wykonawca udzieli Gminie Gdów 6-letniego okresu gwarancji.

zdj. Mój Gdów

Droga Kunice – Gdów do remontu

Zniszczony odcinek drogi o długości ponad 1,7 km łączący Kunice (Kopce) z Gdowem (Grzybową) zaplanowano do remontu. Obecnie otwarto oferty w postępowaniu przetargowym. Ceny zaproponowane przez wykonawców wahają się od 391 534,10zł. do 708 672,79zł. Złożono 11 ofert.
Maksymalny termin wykonania zadania: połowa listopada 2020r.

zdj. gdow.pl

Dokumentacja na chodnik na ul. Stadnickiej gotowa i przekazana Powiatowi Wielickiemu

Urząd Gminy Gdów zamówił i sfinansował wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej niezbędnej do budowy chodnika przy drodze powiatowej na ul. Stadnickiej w Gdowie. Chodnik ma być poprowadzony po północnej stronie ul. Stadnickiej na odcinku około 800mb.

Dokumenty zostały przekazane do Powiatu Wielickiego, który zarządza drogą. Oprócz wykonania dokumentacji projektowo – wykonawczej, Urząd Gminy Gdów pozyskał stosowną decyzję administracyjną zezwalającą na realizację inwestycji.
Wartość wykonanej dokumentacji to prawie 40.000 zł pokryta w całości z budżetu Gminy Gdów.

zdj. gdow.pl

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content