Informacja z Urzędu Stanu Cywilnego

W związku z zamiarem zorganizowania uroczystości jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego mieszkańców Gminy Gdów, którzy zawarli związek małżeński w 1969 roku, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gdowie uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków przez małżonków, o wystąpienie Wójta Gminy Gdów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczeń „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowane odznaczenie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły razem w związku małżeńskim 50 lat.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, w pokoju nr 3 (parter) lub za pośrednictwem członków rodziny do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

Wnioski  wraz z oświadczeniem małżonków można pobrać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdowie – pokój nr 3 (parter). Szczegółowych informacji udziela pracownik USC w pok. nr 3 lub pod nr telefonu: 12 251-43-23. Uroczystość jubileuszowa zostanie zorganizowana niezwłocznie po przyznaniu medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content