Informacja Wójta Gminy Gdów związana z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie naszej gminy w czasie epidemii koronawirusa

Już we wtorek uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny. Jak wiemy będzie on zupełnie inny niż byśmy chcieli. W dalszym ciągu wszyscy, władze państwowe i samorządowe, dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice i uczniowie, musimy się mierzyć z trwającą epidemią. Prosimy o  zapoznanie się z najważniejszymi  informacjami związanymi z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie naszej gminy w czasie epidemii koronawirusa, które zamieszczamy poniżej:

– W szkołach podstawowych na terenie Gminy Gdów nie odbędą się uroczyste rozpoczęcia roku szkolnego. 1 września 2020 r. uczniowie zostaną powitani przez swoich wychowawców w salach lekcyjnych
– Praca szkół, została przez dyrektorów tak zaplanowana, aby przypadało jedno pomieszczenie na oddział. W przypadku Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Bilczycach, w związku ze zbyt małą ilością sal lekcyjnych, wprowadzony zostanie system zmianowości
– Zaleca się, aby uczniowie w przestrzeni wspólnej (korytarz, szatnia) nosili maseczki
– W przypadku, gdy w szkole nie ma stołówki, zaleca się, aby spożywanie posiłków odbywało się w salach lekcyjnych
– Zalecane jest częste wietrzenie pomieszczeń w szkole
– Uruchomione zostaną wszystkich wejścia do budynków
– Przy każdym wejściu będzie umieszczony dystrybutor z płynem dezynfekującym (Gmina Gdów zamówiła 36 bezdotykowych dystrybutorów płynu dezynfekującego – z uwagi na dużą liczbę zamówień producent dostarczy dystrybutory na początku września)
– Dla wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi zostały zamówione mini przyłbice – ze względu na dużą liczbę zamówień producent dostarczy przyłbice w pierwszych dniach września
– Świetlice szkolne będą działały
– W autobusach szkolnych obowiązują maseczki zakrywające usta i nos
– W każdej szkole wyznaczone jest miejsce na wypadek konieczności odizolowania ucznia wykazującego objawy zbliżone do Covid-19
– Każda jednostka zakupiła termometry bezdotykowe
– W ostatnim okresie przekazano do szkół – zakupione w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” – 73 laptopy na wypadek konieczności wprowadzenia zdalnego nauczania
– Zapewniany jest dowóz uczniów do szkół, ale mając na względzie bezpieczeństwo uczniów, zaleca się rodzicom rozważenie możliwości dowozu we własnym zakresie

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content