Informacja w sprawie dostarczenia wody pitnej mieszkańcom miejscowości, w których jest ona niezdatna do spożycia

Informacja dotyczy mieszkańców Książnic, Świątnik Dolnych, Czyżowa, Szczytnik, Niegowici, Marszowic, Nieznanowic, Pierzchowa, Niewiarowa, Krakuszowic, Cichawy, Liplasu, Bilczyc (Nowa Wieś), Wiatowic, Jaroszówki, Klęczany i Wieńca.

1. Obecnie beczkowozy z wodą pitną są zlokalizowane w dwóch punktach w Marszowicach – przy Szkole Podstawowej i przy remizie OSP.
2. Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz strażacy z OSP będą dowozić wodę pitną do poszczególnych miejscowości. Prosimy wsłuchiwać się w komunikaty głosowe z samochodów ZGK i OSP.

Niebawem zostanie podana informacja na temat terminu ponownego badanie wody, w której wykryto bakterie grupy Coli.

Źródło: gdow.pl

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content