Informacja o pracy Urzędu Gminy Gdów oraz Starostwa Powiatowego

Urząd Gminy w Gdowie

Urząd Gminy, ze względu na trwającą sytuację pandemiczną pozostaje nadal częściowo zamknięty dla bezpośredniej obsługi mieszkańców. Zalecana jest komunikacja w formie elektronicznej bądź telefonicznej, a wizyty osobiste możliwe są jedynie w najbardziej istotnych sprawach (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Urzędu Gminy).

Godziny Pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek: 8.30 – 18.00  
Wtorek-Czwartek: 7.30 – 15.30      
Piątek: 7.30 – 14.00

Godziny Pracy Kasa Urzędu Gminy:
Poniedziałek: 8.30 – 12.00  
Wtorek-Czwartek: 7.30 – 12:00      
Piątek: 7.30 – 12.00

Kontakt telefoniczny z Urzędem:
centrala – 12 251-42-66, 12 251-43-66, 12 251-41-66
ewidencja ludności, dowody osobiste – 12 288-96-40
Urząd Stanu Cywilnego – 12 251-43-23 (w dni robocze), 882 175 903
ewidencja działalności gospodarczej – 12 251-51-22
podatki – 12 288-94-50
odpady komunalne – 12 251-05-50
drogi – 12 251-55-32
fundusze unijne i programy zewnętrzne – 12 251-46-14

Ponadto, przy wejściu do Urzędu jest ustawiona specjalna skrzynia, do której można składać istotne dokumenty (wnioski, podania, prośby i inne istotne sprawy). UWAGA: do skrzynki nie wrzucamy wniosków o wydanie dowodu osobistego i wniosków o zameldowanie.

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Mając na względzie zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Starosta Wielicki wprowadza następujące zasady przyjmowania stron oraz obsługi mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Wieliczce.

Obsługa bezpośrednia stron na terenie budynków Starostwa Powiatowego w Wieliczce odbywa się wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.

Obsługa bezpośrednia przez pracowników Starostwa jest możliwa po wcześniejszej rejestracji telefonicznej na poniższe numery telefonów.

Wydział Architektury i Budownictwa, Wieliczka ul Słowackiego 29
Wydział Architektury i Budownictwa 12 399 97 00
Stanowisko zamiejscowe Wydziału Architektury w Niepołomicach 12 250 94 17
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 12 399 97 63

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wieliczka ul Słowackiego 29
12 399 97 58, 12 399 97 50

Wydział Geodezji i Kartografii, Wieliczka ul Słowackiego 29
Zamówienie i wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz kopii mapy ewidencyjnej odbywa się w ramach obsługi bezpośredniej (bez rejestracji telefonicznej) – stanowisko w przedsionku budynku.
Kopie mapy zasadniczej oraz materiałów PZGiK – wnioski należy składać przez Portal Interesanta, wysyłać za pomocą platformy ePuap, poczty lub bezpośrednio do urny znajdującej się przed wejściem do urzędu. Możliwość odbioru osobistego uprzednio zamówionych dokumentów po umówieniu telefonicznym – kontakt ze strony urzędu na numer telefonu podany we wniosku.
Istnieje możliwość przeglądania aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych, wyłącznie po umówieniu telefonicznym:
12 399 97 79, 12 399 97 76, 12 399 97 80

Istnieje możliwość przeglądania operatów technicznych przez geodetów, wyłącznie po umówieniu telefonicznym:
12 399 97 99

oraz odbioru dokumentów przez geodetów osobiście, wyłącznie po umówieniu telefonicznym:
12 399 97 96, 12 399 97 97, 12 399 97 89

Osoby będące stronami w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wydział Geodezji i Kartografii mogą zapoznać się z aktami postępowania po uprzedniej rejestracji telefonicznej:
12 399 97 72, 12 399 97 73, 12 399 97 74
Stanowisko zamiejscowe Wydziału Geodezji i Kartografii w Niepołomicach – nieczynne do odwołania

Wydział Komunikacji i Transportu, Wieliczka ul Słowackiego 29
Rezerwacja terminów wizyt do Wydziału Komunikacji i Transportu odbywa się internetowo za pośrednictwem aplikacji WEBLINE https://eurzad.powiatwielicki.pl/index.php?ram=webline
lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdów nie wymaga kontaktu osobistego, zgłoszenie prosimy pozostawić w urnie na pocztę przy wejściu do budynku lub wysłać elektronicznie.
Wydawanie profili kandydata na kierowcę, wyd. praw jazdy, zwrot prawa jazdy, wymiana prawa jazdy
12 399 97 19, 12 399 97 35
rejestracja pojazdów,                             
12 399 97 20, 12 399 97 02
odbiór, zwrot dowodu rejestracyjnego                
12 399 97 30, 12 399 97 31

Zarząd Dróg Powiatowych 12 399 98 88

Obsługa stron przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów odbywa się wyłącznie po rejestracji telefonicznej
12 399 98 14

Sekretariat StarostyRynek Górny 2, 12 399 98 00

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Wielickiego, Rynek Górny 2 12 399 98 35

Wydział Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia, Rynek Górny 2 12 399 98 55, 12 399 98 53

Nieodpłatna Pomoc Prawna – rejestracja, 12 399 98 36

Po zarejestrowaniu należy przyjść do budynku Starostwa nie później niż o wyznaczonej godzinie przyjęcia.
Osoby niezarejestrowane, nie będące pracownikami Starostwa lub podległych Jednostek Organizacyjnych nie mogą przebywać na terenie budynku Starostwa.
Rejestrowanie stron odbywa się telefonicznie według kolejności zgłoszenia.
Stanowisko zamiejscowe Wydziału Geodezji w Niepołomicach jest nieczynne do odwołania.

Zachęca się do kontaktu drogą: e-mail, e-puap lub telefoniczną.

Szczególnie należy wykorzystywać narzędzie e-usługi w zakresie spraw geodezyjnych oraz aplikacje internetową WEBLINE do umawiania wizyt w komunikacji.

źródło: gdow.pl; powiatwielicki.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content