Informacja dotycząca wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków obowiązujących od 16 grudnia 2020 roku

Od 16 grudnia br. zmieniają się ceny za dostarczaną wodę i odprowadzenie ścieków- informuje na swojej stronie Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie.

Ceny będą wyższe, a przyczyn podwyżek jest wiele. Większość z nich to czynniki niezależne od ZGK w Gdowie sp. z o.o., ponieważ mają one związek ze zmianami regulacji ustawowych bądź stale rosnącymi cenami materiałów i usług. Do głównych przyczyn podwyżek należą:

– znaczy wzrost cen za energię elektryczna (o około 30%!),

– coroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników,

– znaczny wzrost cen o za odbieranie osadów ściekowych,

– znaczny wzrost cen za substancje do odwadniania osadów ściekowych,

– ponoszenie po raz pierwszy opłat w związku z otrzymanymi decyzjami za umieszczenie w pasach drogowych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

– koszty wykonywanej rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Koszty ponoszone przez mieszkańców byłyby jeszcze wyższe, jednak z budżetu Gminy Gdów udzielane są do ZGK w Gdowie sp. z o.o. dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nowe regulacje zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako organ regulujący na okres 3 lat (do grudnia 2023 roku).

Informacja dotycząca wysokości cen i stawek opłat

Decycja KR.RZT.70.45.2020

UCHWAŁA NR LIV/395/2018 RADY GMINY GDÓW Z DNIA 28 CZERWCA 2018 ROKU

źródło: zgkgdow.pl; gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content