Informacja dla rolników

Jak informuje Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przed zakupem oleju napędowego, aby otrzymać zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, należy zapytać na stacji benzynowej o kod CN sprzedawanego paliwa.

Nie do wszystkich olejów napędowych sprzedawanych na stacjach benzynowych przysługuje zwrot podatku akcyzowego. Od 1 stycznia 2019 r. zwrot przysługuje do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.

W obecnym stanie prawnycm nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku akcyzowego w przypadku przedstawienia faktury na zakup dokonany w 2019 r.  oleju napędowego o kodzie CN 2710 20 11. Natomiast na wielu stacjach benzynowych jest sprzedawany olej o takim właśnie kodzie CN.

źródło: Urząd Gminy Gdów

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content