Informacja dla rolników: przegląd opryskiwaczy

 Przegląd opryskiwaczy zaplanowany jest na dzień 12.05.2021 r. na terenie bazy SKR w Gdowie w godzinach 10:00 – 13:00. Telefon kontaktowy p. Maciej Mazur 608 653 909.

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 roku (Dz.U.z. 2004 roku Nr 11 poz. 94)

  • zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin mogą być wykonywane przez osoby które posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin,
  • środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenie człowieka, zwierząt i środowiska,
  • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne, polowe lub sadownicze podlegają obowiązkowi kontroli oraz potwierdzenia sprawności technicznej.

BADANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ OPRYSKIWACZY POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE W ODSTĘPACH CZASU NIE DŁUŻSZYCH NIŻ 3 LATA

Opłata za badania ponoszona jest przez użytkownika opryskiwacza.

Zasady badania:

  1. Opryskiwacz dostarczony do badania (wraz z ciągnikiem) powinien być umyty z zewnątrz i wewnątrz, wyposażony w osłony zabezpieczające wirujące elementy, a jego zbiornik wypełniony w 2/3 czysta wodą.
  2. Pozytywny wynik badania potwierdzany jest znakiem kontrolnym umieszczanym na zbiorniku opryskiwacza oraz wydany protokół badania technicznego opryskiwacza.

Stacja Kontroli Opryskiwaczy ”mPress” posiada upoważnienie Nr 12/02/12017 nadane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 05.10.2007 roku.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content