Ilu uczniów uczęszcza do szkół na naszym terenie?

Na terenie Gminy Gdów funkcjonuje 11 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 2 przedszkola samorządowe, 2 przedszkola niepubliczne oraz 1 szkoła muzyczna I stopnia. Systematycznie z każdym rokiem zmienia się liczba uczniów w placówkach oświatowych na naszym terenie. Według danych statystycznych na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych uczęszcza 1268 osób. To o 98 mniej niż w porównaniu z rokiem 2015/2016.

Klasy I – VI

Ilość uczniów w szkołach(stan na 30.09.2015)

Łącznie 1366 uczniów

Na dzień 30.09.2015 w dwóch gimnazjach uczyło się łącznie 654 uczniów. W gimnazjum w Gdowie 369, natomiast w Niegowici 285. Ta tendencja nieznacznie się zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim o 23 uczniów. W przypadku Szkoły muzycznej ilość uczniów od 3 lat utrzymuje się na poziomie 141/142 uczniów.

„Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”,  „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Zbieramy nakrętki” , zbiórka żywności na rzecz Jadłodajni św. Faustyny w Krakowie – finał – grudzień 2015 r. , Ogólnoświatowa akcja „Buty dla Afryki” to tylko kilka z projektów i programów, które były realizowane przez placówki oświatowe w ubiegłym roku szkolnym.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content