Harmonogram zebrań wiejskich

Jak każdego roku, wrzesień i październik to czas, kiedy mieszkańcy poszczególnych miejscowości spotykają się razem, aby wspólnie omówić bieżące sprawy wsi, a także zdecydować o podziale środków pozostawionych do dyspozycji sołectw na kolejny rok. 

Na stronie Gminy Gdów został zamieszczony harmonogram zebrań, warto się z nim zapoznać (zamieszczamy go poniżej). Zachęcamy do angażowania się w życie swoich miejscowości i aktywnego uczestnictwa w spotkaniach.

Zebrania w większości będą przeprowadzane w budynkach, gdzie odbywały się dotychczas (szczegółowych informacji o miejscu należy szukać na tablicach ogłoszeń w danych miejscowościach). Z przyczyn losowych przedstawiony poniżej harmonogram może ulec drobnym korektom. Ogłoszenia o zebraniach wiejskich będą także umieszczane na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

źródło: gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content