Harmonogram spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców

Przedstawiamy harmonogram spotkań konsultacyjnych, na które zaproszeni są przedstawiciele instytucji gminnych, powiatowych, organizacji pozarządowych, liderzy lokalnych i innych środowisk oraz  odbiorcy pomocy (adekwatnie do tematyki spotkań). Spotkamia związane są z trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentu  „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gdów”. 

6 czerwca  Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Gdowie:

Godzina 9.00 -12.00

Obszar tematyczny: sytuacja rodzin w Gminie Gdów, warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Zapraszamy przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawicieli placówek oświatowych, Centrum Kultury, sołtysów, radnych,  lokalne organizacje działające szeroko na rzecz środowiska oraz rodziców

godzina 13.00-16.00

Obszar tematyczny:  turystyka – wykorzystanie zasobów lokalnych pod kątem rozwoju gospodarczego, społecznego, turystycznego.

Zapraszamy lokalne organizacje działające w obszarze turystyki, przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność w obszarze agroturystki, gastronomii, wypoczynku.

  22  czerwca  Urząd Gminy w Gdowie – sala obrad

 Godzina  8.00 -11.00

Obszar tematyczny  przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom  oraz  profilaktyka  uzależnień w Gminie Gdów

Zapraszamy  pełnomocnika ds. uzależnień, przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , punktu konsultacyjnego, policji, pedagogów , radnych, sołtysów, Centrum Kultury, PCPR, organizacje pozarządowe

 

Godzina 12.00-15.00

Obszar tematyczny : Lokalny rynek pracy, przedsiębiorczość i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Zapraszamy  – przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, PUP,  radnych, sołtysów, przedstawicieli przedsiębiorców/ pracodawców lokalnych, organizacje pozarządowe

 27 czerwca  Urząd Gminy w Gdowie – sala obrad

Godzina 10.00-13.00

Obszar tematyczny;  aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców gminy Gdów

Zapraszamy  przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,  sołtysów, radnych, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

Informacji dot. spotkań udziela:

Referat Współpracy Komunikacji Społecznej i Promocji

Urząd Gminy w Gdowie pok. 50

12 251-43-67 centrala wew. 142 lub 501-225-365

 Ze względów organizacyjnych organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dwóch dni przed jego terminem.                                                           

źródło: www.gdow.pl

 

 

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content