Harmonogram odbioru odpadów w 2021 r. w Gminie Gdów

Poniżej zamieszczamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w roku 2021 r., dla poszczególnych miejscowości w naszej Gminie.

Fałkowice, Hucisko, Kunice, Niżowa, Winiary

Jaroszówka, Klęczana, Podolany, Stryszowa, Zagórzany, Zalesiany, Zręczyce

Cichawa, Marszowice, Niegowić, Pierzchów

Bilczyce i Gdów – ulice: Myślenicka, Łapanowska, Targowa, Cegielniana, Staszica, Zarabie

Gdów – ulice: Bocheńska, Obrytka, Wiedeńska, Głowackiego, Młyńska, Krakowska, Grzybowa, Stadnicka, Rynek
Czyżów, Krakuszowice, Liplas, Szczytniki, Świątniki Dolne, Wiatowice, Zborczyce

Książnice, Niewiarów, Nieznanowice, Wieniec

Równocześnie przypominamy, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Gdowie – plac przy bazie SKR – wjazd od ul. Staszica. Czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w sobotę od 8:00 do 14:00. Tel. kontaktowy 692 709 588.

PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, popiołu, części samochodowych oraz odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, a także z nieruchomości niezamieszkałych.  Zużyty elektrosprzęt przyjmowany jest tylko i wyłącznie w PSZOK. 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i worki z segregowanymi odpadami wystawiamy przed posesję do godz. 7:00. Nie wystawiamy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w kolorowych workach.

Sprzed posesji odbierane jest max. 15 szt. worków bioodpadów. Mieszkańcy, którzy zdeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, nie mogą oddawać bioodpadów sprzed posesji oraz do PSZOK.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych (bez elektrosprzętu), zużytych opon (max. 4 szt. na każdą złożoną deklarację z wyłączeniem opon z ciągników i maszyn rolniczych oraz pojazdów i maszyn pochodzących z działalności gospodarczej, opony nie są odbierane od letników), armatury kuchennej i łazienkowej oraz pozbawionych szyb: okien, drzwi i mebli odbywać się będzie na zasadzie wystawki we wskazanych terminach. Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części samochodowe oraz odpady poremontowe.

Przeterminowane leki należy dostarczyć do wyznaczonych aptek na terenie Gminy Gdów.

Źródło: Gmina Gdów.

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content