Harcerze z Marszowic przekazali Światełko Betlejemskie

Co roku harcerze z Marszowic odwiedzają różne miejsca w naszej gminie, aby przekazać  Betlejemskie Światło Pokoju.  W tym roku z związku z pandemią nie odwiedzili wszystkich zaplanowanych miejsc, a tam gdzie udało się dotrzeć ze światełkiem przybyła tylko dwuosobowa delegacja. 

Na zdjęciach przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju w Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach i w Centrum Kultury w Gdowie.

Idea akcji

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju*.

*źródło: https://swiatlo.zhp.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content