Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą

Grupa wsparcia jest to forma wspólnych spotkań dla osób w podobnej sytuacji życiowej.

W spotkaniach grupy wsparcia dla osób doznających przemocy mogą brać udział wszystkie osoby uwikłane w przemoc, potrzebujące zrozumienia wsparcia oraz informacji. Wspólna rozmowa pozwala na poznanie mechanizmów dotyczących przemocy i sposobów radzenia sobie z nią.
Niewielka grupa uczestników daje poczucie bezpieczeństwa, szansę na lepsze zrozumienie siebie oraz dobrowolne dzielenie się swoimi doświadczeniami, emocjami i przeżyciami.
W trudnych sytuacjach ważne jest poczucie, że nie jesteśmy sami, radzenie sobie z poczuciem bezradności, uświadomienie posiadanych zasobów i budowanie poczucia własnej wartości.
Bez krytyki, bez oceniania, z zachowaniem tajemnicy uczestnicy mogą liczyć na zrozumienie i uzyskać wsparcie.
Grupa ma charakter otwarty więc mogą do niej dołączyć kolejne osoby będące na różnych etapach zmagania się ze zjawiskiem przemocy.

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu
na terenie GOPS w Gdowie
w I i III wtorek miesiąca w godzinach 17.00 -19.00,
udział w spotkaniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content