Grają już pół wieku

Powstanie i działalność Orkiestry w Gdowie łączy się ściśle z utworzeniem Państwowego Ogniska Muzycznego. Inicjatorem jego powstania był ówczesny przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, poseł na Sejm, Marcin Ciężarek. Dzięki jego staraniom w lutym 1966 roku otwarto  Państwowe Wiejskie Ognisko Muzyczne, którego pierwszym kierownikiem została  Anna Juchniewicz.

Z budżetu gminy zakupiono komplet instrumentów dętych dla średniej orkiestry. Rozpoczęła się praca w zespole, do którego zgłosili się starsi muzycy, m.in. nieżyjący już dziś Marian Markowski (obejmujący równocześnie funkcję gospodarza orkiestry), Stanisław Daniel, Julian Sitko, Stefan Sitko oraz Władysław Zawała, który przygotowywał młodzież ucząc gry na poszczególnych instrumentach.

Pierwszym dyrygentem orkiestry został Leon Kaganek, ówczesny tamburmajor orkiestry garnizonowej Wojska Polskiego w Krakowie. W dwa lata po rozpoczęciu działalności orkiestra odniosła pierwszy sukces na Powiatowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Myślenicach – w kategorii III – uzyskując I nagrodę.

Dla członków zespołu była to ogromna satysfakcja, a tym samym mobilizacja do dalszej aktywności. Wykonywane przez nich utwory marszowe i koncertowe stanowią oprawę muzyczną przy obchodach świąt państwowych i imprez okolicznościowych organizowanych nie tylko na terenie ówczesnej gromady. Orkiestra, wraz z uczniami Ogniska Muzycznego, liczy wówczas 25-30 członków.

W 1969 roku kierownictwo zespołu objął Henryk Siwczyk, a  od 1970 roku następuje zmiana na stanowisku dyrygenta orkiestry –  funkcje tę obejmuje pan Andrzej Staszczak, pełniąc ją przez 8 lat. W tym okresie stan orkiestry powiększa się o uczniów, którzy stają się pełnowartościowymi orkiestrantami. Niektórzy z nich odbywają zasadniczą służbę wojskową, grając w różnych  orkiestrach Wojska Polskiego na terenie kraju, a potem większość powraca do pracy w orkiestrze gdowskiej.

We wrześniu 1976 roku po likwidacji Wiejskiego Ogniska Muzycznego, a po otwarciu Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Gdowie, patronat nad zespołem orkiestry dętej obejmuje Gminny Ośrodek Kultury, a od 2009 roku orkiestra działa w strukturach Centrum Kultury wnosząc istotny wkład w rozwój amatorskiego ruchu artystycznego gminy.

W 1979 roku kapelmistrzem orkiestry zostaje wieloletni, zasłużony instruktor muzyki, Władysław Zawała, który kieruje zespołem do 1982 roku. Po jego śmierci kierownictwo zespołu obejmuje znów jego pierwszy dyrygent z 1966 roku, Leon Kaganek, pełniąc tę funkcję od początku 1986 roku.

W ciągu następnych lat orkiestra pod okiem kolejnych kapelmistrzów wzbogaca swój repertuar i podnosi sukcesywnie poziom artystyczny.  Istotnym elementem rozwoju orkiestry jest wieloletnia współpraca z działającą w Gdowie filią Szkoły Muzycznej I stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, a od 2008 roku Publiczną szkołą Muzyczną w Gdowie. Jej młodzi adepci corocznie zasilają szeregi orkiestry. Stabilny rozwój zespół zawdzięcza również wsparciu i przychylności władz samorządowych i Rady Sołeckiej wsi Gdów, dzięki którym możliwy jest zakup niezbędnych instrumentów i wyposażenia. Muzycy orkiestry pracują społecznie dając ponad 20 koncertów rocznie, reprezentując gminę Gdów na festiwalach i konkursach muzycznych oraz przygotowując oprawę artystyczną uroczystości państwowych i kościelnych. Swoją długoletnią działalnością orkiestra trwale wpisała się w tradycję kulturalną gminy Gdów i co niezwykle istotne, z powadzeniem przekazuje ją młodemu pokoleniu muzyków.

[Not a valid template]

Kapelmistrzowie orkiestry:

  • Leon Kaganek lata 1966- 1969 oraz 1982-1985
  • Henryk Siwczyk w roku 1969
  • Józef Sitko w latach 1986- 1994
  • Andrzej Staszczak w latach 1970- 1978 oraz 2003- 2005
  • Władysław Zawała w latach 1979- 1982
  • Marek Suchoń w latach 1994-2002
  • Jerzy Czyżowski w roku 2006
  • Adam Czyżowski od roku 2006

W orkiestrze grają:

Bartłomiej Biros, Wiktoria Bugajska, Tadeusz Ciężarek, Joanna Daniel, Krzysztof Daniel, Łukasz Daniel, Paweł Dubiel, Arkadiusz Kaleta, Henryk Kaleta, Marek Kasprzyk, Łukasz Kasprzyk, Kamil Knapczyk, Kamil Kulma, Stanisław Król, Hubert Limanówka, Monika Łanoszka, Jan Miłowski, Krzysztof Niewiarowski, Teresa Pisarska, Jan Polończyk, Dariusz Sikora, Magdalena Sikora, Józef Sitko, Jerzy Stachnik, Tomasz Stachnik, Maria Skowronek, Mariola Skowronek, Wojciech Turakiewicz, Jan Zawała, Oliwia Kurnik, Aleksandra Patalita, Bartosz Patalita, Wojciech Grochal, Jakub Bezdyk, Albert Kowalik, Mateusz Pytel, Jakub Gawryszewski, Zuzanna Polończyk, Aleksandra Rakoczy, Paweł Szostak, Rozalia Kulma, Marcin Nawojowski, Amelia Bednarska

Już jutro, 19.11.2016, w Gminnej Hali Sportowej o godz. 17.00, odbędzie się uroczysty koncert jubileuszowy.

Magdalena Ciężarek-Juszczyk

(z kroniki orkiestry, Barbara Cebula)

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content