Gospodynie z Nieznanowic świętowały 50 lat istnienia

Z kart historii…

Dokładna data powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Nieznanowicach została odnotowana w kronice pisanej przez nauczycielkę tamtejszej szkoły podstawowej Anny Gierczak. Był to dzień 15 listopada 1966 roku. Pierwszą przewodniczącą koła była p. Władysława Kowal. W roku 1976 KGW zostało ,,opanowane” przez panie Dudek. Przewodniczącą została Maria Dudek, jej zastępczynią również… Maria Dudek, skarbnikiem Bronisława Dudek. Wyjątek stanowiła sekretarz koła: Zofia Turakiewicz. Koło przeżywało swój rozkwit do roku 1991 – skupiało wówczas aż 37 pań. Z początkiem lat 90. działalność koła osłabła. Dopiero w 2004 roku, podczas zebrania wiejskiego, KGW w Nieznanowicach zostało reaktywowane*. Obecnie KGW liczy 21 osób, a stanowisko przewodniczącej piastuje Monika Rozum.

Spotkanie jubileuszowe

26 listopada w budynku remizy OSP w Nieznanowicach odbyła się uroczystość 50- lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Nieznanowicach. Wszystkich zebranych powitała Pani Maria Żyła. Oficjalna część rozpoczęła się występem zespołu Nieznanowiczanki. Następnie wystapiły dzieci i młodzież. W dalszej części uroczystości sprawozdanie z 50- letniej działalności Koła przedstawiła Pani Irena Lonka. Sobotnia impreza zgromadziła wiele znamienitych gości. Do Nieznanowic przybyli m.in. Wojciech Kozak  – wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Zbigniew Wojas – Wójt Gminy Gdów, Józef Zając – Sekretarz Gminy Gdów, Edyta Trojańska – Urbanik – Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie, Maria Mleczko – przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Stanisława Martyka – zastępca przewodniczącej Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Stanisław Stawarz – Prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Maria Topa – kierownik zamku w Dobczycach wraz z małżonkiem, Edyta Dudek – prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju wsi Nieznanowice, Jan Maciuszek – sołtys wsi Nieznanowice, zarząd OSP w Nieznanowicach i inni.

Medale, wyróżnia, odznaczenia…

Podczas jubileuszu nie mogło zabraknąć odznaczeń oraz listów gratulacyjnych. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w dowód uznania za szczególne osiągnięcie w rozwój organizacji Kółek Rolniczych przyznał dla Koła Gospodyń Wiejskich w Nieznanowicach odznakę ,,Za zasługi dla Kółek Rolniczych”. Wręczenia medalu przewodniczącej Koła Monice Rozum dokonał Stanisław Stawarz – Prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. W następnym punkcie wręczono Order ,,Serca Matkom Wsi”, który przyznano 17 paniom. Ordery wręczyli Wojciech Kozak  – wicemarszałek Województwa Małopolskiego, oraz Zbigniew Wojas – Wójt Gminy Gdów. Maria Mleczko – przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stanisława Martyka – zastępca przewodniczącej Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich wręczyły 29 paniom list gratulacyjny z okazji 50 lecia działalności Koła. Dodatkowo 12 września w Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie  odbyła się uroczysta gala jubileuszowa z okazji 150 – lecia Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polski. Jedną z nagrodzonych odznaką ,,Za zasługi dla Kółek Rolniczych” została członkini tamtejszego Koła Barbara Jurek.

Słowa podziękowań i gratulacje

Oczywiście żadna impreza czy jubileusz nie może obyć się bez przemówień gości. Wojciech Kozak podziękował za zaproszenie, pogratulował gospodyniom z Nieznanowic tak wspaniałego jubileuszu a na koniec wręczył specjalny medal –  Z pozycji Województwa Małopolskiego mamy taki  medal – „Polonia Minor”, który przyznawany jest za ocenę działalności, za całokształt, ale szczególnie za to co jest najpiękniejsze, za tradycję oraz jej przekaz. – powiedział wicemarszałek Małopolski po czym dodał: Ja myślę, że po 50 latach Polonia Minor dla KGW Nieznanowice ze wszech miar się należy. Czuję się zaszczycony, że mogę przekazać Wam ten order.

Muszę Wam podziękować za Wasz wolontariat, który wkładacie przez tyle lat. Są panie, które z pewnością pamiętają początki istnienia Waszego koła. Za wszystkie Wasze wyjazdy, za uroczystości na których jesteście za to Wam gorąco dziękuję  i gratuluję tak wspaniałego jubileuszu , aby następne 50 lat było tak owocne jak do tej pory – powiedział do zgromadzonych Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, a na ręce Moniki Rozum wręczył kosz ze słodyczami oraz list gratulacyjny.

Kilka słów do jubilatek skierowali również m.in. Edyta Trojańska – Urbanik – Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie, Maria Topa – kierownik zamku w Dobczycach oraz Edyta Dudek – prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju wsi Nieznanowice. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości życzenia jubilatkom złożyły Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy.

*Historia Kołami się toczy, prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich gminy Gdów

[Not a valid template]

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content