GOPS informuje

                             Informacje dotyczące stypendium szkolnego

Zarządzeniem Nr 83/2015 Wójta Gminy Gdów  z dnia 15 września 2015r. powołana została Komisja Stypendialna, która przeprowadziła wstępną kwalifikację wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego pod względem spełnienia kryterium uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej, określonych w § 13 Regulaminu.

Rozliczenie przyznanego stypendium dokonywanie będzie w oparciu o oryginalne faktury, bądź rachunki, które muszą być wystawione imiennie na rodzica lub pełnoletniego ucznia i przedłożone  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w nieprzekraczalnych terminach:

  • I transza stypendium – rachunki wystawione z datą  od 1.07.2015r. do 25.11.2015
  • II transza stypendium – rachunki wystawione z datą od 1.01.2016 do 18.05.2016r.

Prosimy wszystkie osoby, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o niezwłoczne dostarczenie rachunków.

 

[Not a valid template]

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content