GOPS: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie planuje przystąpić w 2022 roku do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 • do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

 • do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Informacje dodatkowe :

 • Czas trwania usług asystenta − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności:
 • 360 godzin rocznie dla:
 • Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • Dzieci do 16. Roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • Rodzaj usług i ich zakres godzinowy uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej. Zakres czynności w szczególności dotyczy:
 • Wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • Wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsca,
 • Załatwianiu spraw urzędowych,
 • Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).
 • Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej

UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI ASYSTENTA NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia można uzyskać:

– telefonicznie pod numerem tel. 12 251 42 38 wew. 221

– osobiście: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów

Liczba osób mogących wziąć udział w programie jest ograniczona!!!

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content