Gminne Obchody Dnia Strażaka 2022 w Gdowie

W tym roku Gminne Obchody Dnia Strażaka odbyły się w sobotę 14 maja 2022 r.. Strażacy, w tym młodzieżowe drużyny pożarnicze, 20 pocztów sztandarowych i goście zgromadzili się przed budynkiem OSP Gdów, aby następnie udać się do gdowskiego sanktuarium Narodzenia NMP, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji strażaków.

Po jej zakończeniu uczestnicy udali się na plac przed budynkiem OSP Gdów, gdzie odbyła się dalsza część obchodów przy akompaniamencie Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gdów pod batutą kapelmistrza Adama Czyżowskiego.

Tradycyjnie po złożeniu raportu, podniesieniu flagi państwowej na maszt oraz odegraniu hymnu państwowego i przywitaniu gości zostały wręczone medale „Zasłużony dla OSP Gminy Gdów”. Strażakom ochotnikom za ich bezinteresowną pomoc, prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, podziękował między innymi Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas. 

Trudna służba strażaka niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy. Waszym działaniom niech nadał przyświeca strażackie motto „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”, a  Święty Florian niech strzeże Was i dodaje sił w każdym działaniu

– życzył gospodarz gminy. 

W uroczystości brali udział posłowie na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz i Rafał Bochenek, Starosta Wielicki Adam Kociołek, Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce mł. bryg. Leszek Kasiński,  p.o. zastępcy Komendanta PSP w Wieliczce st. kpt. Robert Ulman, Władysław Kucharski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,  zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Gdowie asp. sztab. Rafał Dzierżak,  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Gdowie druh Dariusz Nowak, Komendant Gminny Tomasz Sroga  oraz  Gospodarz Gminy Gdów Wójt Zbigniew Wojas, Radni Gminy Gdów, Radni Powiatowi, Zastępca Wójta Gminy Gdów Grzegorz Piętak i przedstawiciele Urzędu Gminy Gdów,  księża proboszczowie z parafii Gdów i Niegowić oraz  Mieszkańcy.

Medale „Zasłużony dla OSP Gminy Gdów” otrzymali Władysław Kosiniak – Kamysz – Poseł na Sejm, Adam Kociołek– Starosta Wielicki, Leszek Kasiński – Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce, Mirosław Strach  – Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce, Krzysztof Mistarz– Komendant Komisariatu Policji w Gdowie oraz druhowie Damian Szostak, Franciszek Michalczyk, Marek Górecki, Stanisław Kąkol, Władysław Tuleja, Krystian Leśniak, Krzysztof Zawada, Piotr Maciuszek, Jan Nawojowski, Jan Turakiewicz, Antoni Zając, Piotr Nawara, Czesław Jurek, Marian Kołos, Zbigniew Majka, Damian Piotrowicz, Jerzy Bukowski, Łukasz Bogucki oraz Wiesław Truty. Medale wręczyli Wójt Gminy Gdów oraz  Prezes Zarządu oddziału Gminnego Związku OSP  RP druh Dariusz Nowak.

Po przemówieniach okolicznościowych i odegraniu hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Rycerze Floriana, obchody zakończyło złożenie meldunku. 

 

 

Foto: Gmina Gdów, OSP Pierzchów.

Źródło: Gmina Gdów, 

 

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content