Gmina Gdów z dofinansowaniem na gospodarkę wodno-ściekową

Samorząd województwa dofinansuje kolejne projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Promesy gwarantujące przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odebrali z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki  przedstawiciele gminy Gdów oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie, a także gmin: Mogilany, Świątniki Górne i Trzyciąż.

Wsparcie w wysokości ponad 670 tys. zł pozwoli Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gdowie wybudować odcinek kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bilczyce i Liplas. Z kolei gmina Gdów otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln zł, dzięki czemu na jej terenie powstaną przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Cieszy fakt, że w Małopolsce zostaną zrealizowane kolejne inwestycje związane z gospodarką wodno–ściekową na obszarach wiejskich. Takie projekty są niezwykle potrzebne mieszkańcom naszego regionu. Wsparliśmy już ponad 70 wnioskodawców, a wartość dofinansowania ogółem, po zawarciu umów z ww. wnioskodawcami to ponad 100 mln zł – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka- Jako Zarząd Województwa Małopolskiego podejmujemy dalsze starania, by uzyskać dodatkowe środki na projekty związane z gospodarką wodno-ściekową. Umożliwiłoby to przyznanie wsparcia wszystkim zadaniom znajdującym się obecnie na liście rezerwowej.

źródło: Małopolska.pl

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content