Gmina Gdów pozyskała dofinansowanie na budowę chodnika

21 kwietnia br. ogłoszono wyniki naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021. W 2020 roku Gmina Gdów złożyła dwa wnioski o dofinansowanie z tego Funduszu. Oba zostały pozytywnie zweryfikowane, natomiast obecnie dofinansowanie zostało przyznane na realizację jednego z zadań inwestycyjnych.

Wniosek dotyczący budowy odcinka chodnika przy ul. Bocheńskiej w  Gdowie znalazł się na liście podstawowej i ma gwarancje dofinansowania.  Chodnik będzie biegł od ul. Cegielnianej w kierunku Rynku do istniejącego chodnika za potokiem Ruda. Ogółem wartość projektu: 285 896,78 zł

Wnioskowana i przyznana kwota dofinansowania: 157 243 zł

Planowany okres realizacji zadania: czerwiec – październik 2021

 

Drugi wniosek dotyczący remontu bardzo zniszczonej drogi gminnej Liplas – Wiatowice jest obecnie na liście rezerwowej. W ramach remontu drogi Liplas – Wiatowice zaplanowano prace na odcinku około 2,36 km. Ich zakres miał obejmować miejscową wymianę podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, pionowe i poziome oznakowanie drogi. Ogółem wartość projektu: 1 234 914,50

Wnioskowana kwota dofinansowania: 679 202,00

Przyznana obecnie kwota dofinansowania: 0,00 zł

Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały zamieszczone listy podstawowe i rezerwowe z wyszczególnieniem poszczególnych zadań dla całego województwa małopolskiego, z podziałem na zadania powiatowe i gminne. (zobacz tutaj)

Pozostając w temacie inwestycji drogowych przypominamy, że w Wieńcu powstaje chodnik (o czym pisaliśmy tutaj). Termin wykonania: 31 maja 2021r.

W ostatnich tygodniach na terenie gminy prowadzone były także roboty związane z przebudową dróg gminnych i wewnętrznych. Wyremontowano drogi w Cichawie, Książnicach, Pierzchowie, Zręczycach, Bilczycach, Zagórzanach, Gdowie (ul. Wyspiańskiego) i drogi Nieznanowice – Niewiarów (Zielona), Bilczyce – Liplas, Bilczyce – Niżowa, Fałkowice (Cieniawa) oraz Zagórzany – Zalesiany. Obecnie roboty prowadzone są w miejscowościach położonych w północnej części gminy m.in. w Świątnikach Dolnych i Czyżowie.

źródło: gdow.pl; www.malopolska.uw.gov.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content