GMINA GDÓW. PO RAZ 21. UDZIELONO WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY.

Wotum zaufania udzieliła jednogłośnie Rada Gminy Gdów podczas wczorajszej sesji Wójtowi Gminy Gdów Zbigniewowi Wojasowi. Podjęcie decyzji poprzedziło omówienie przez gospodarza gminy Raportu o stanie Gminy Gdów na dzień 31 grudnia 2022 r., opinie Komisji Stałych Rady Gminy oraz debata nad treścią raportu. Podjęto także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2022 r. oraz udzielenia wójtowi  absolutorium z tytułu z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r. 

Panie Wójcie, dziękuje za wykonanie budżetu, dziękuję także pani Skarbnik, panu Wicewójtowi, pani Sekretarz, kierownikom referatów i jednostek organizacyjnych, bo wszyscy Państwo uczestniczyliście w realizacji tego budżetu, który został zrealizowany w bardzo trudnych warunkach (…). Dziękuję także radnym gminy, którzy uczestniczą w realizacji budżetu, decydując na co wydać te pieniądze (…). Jeszcze raz Panie Wójcie serdecznie gratuluję

– powiedział Przewodniczący Rady Gminy Gdów Tadeusz Ciężarek, kierując także szczególne słowa podziękowania dla Skarbnik Gminy Gdów Katarzyny Lisowskiej. 

To moje 21. absolutorium, za które gorąco Wam dziękuję. Miło jest uczestniczyć w sesji, podczas której podejmujecie jednogłośnie absolutorium, które jest naszym wspólnym dziełem, na którym razem pracujemy w komisjach, decydujemy o przesunięciach w budżecie i inwestycjach, działamy wspólnie tworząc zespół z kierownikami referatów i pracownikami. (…). Ubiegły rok był bardzo trudny ale wspólnie daliśmy radę

– powiedział Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas. 

65 sesja Rady  Gminy Gdów odbyła się 25 maja 2023 r.. Podczas obrad, rada gminy podjęła także uchwały: zmieniającą uchwałę budżetową gminy, wieloletnią prognozę finansową, w sprawie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych, udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu, przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządcy drogi wojewódzkiej nr 966  w zakresie pełnienia funkcji inwestora dla zadania  pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 polegająca na budowie opaski chodnikowej wraz z przejściem dla pieszych w obrębie skrzyżowania DW 966 z DP 202K w msc. Bilczyce, odc. 060 km 2+630”, podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Gdów, ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Gdów za rok 2022.

Źródło i foto: gmina Gdów. 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content