Głosujemy na najciekawsze inicjatywy edukacyjne!

Na stronie www.glosuj.pociagdokariery.pl ruszyło głosowanie na najciekawsze inicjatywy edukacyjne w konkursie „Edukacyjna Gmina Małopolski 2019”. W I etapie Plebiscytu Gmina Gdów otrzymała największą ilość punktów. Na obecną chwilę w głosowaniu internetowym zajmujemy drugą pozycję. 

Nasza Gmina została nominowana za realizację projektów:
„Łąka kwiatów miododajnych w Fałkowicach”, „Gminne Święto Niezapominajki” oraz „Wiem więcej czyli szkolenia ważne dla mieszkańców i organizacji społecznych”.
Zgodnie z Regulaminem w II etapie swój głos oddają mieszkańcy w głosowaniu internetowym. Z jednego komputera można oddać 5 głosów dziennie, a głosowanie trwa do 21.10.2019 r. do godziny 12:00:00. 

Po głosowaniu internetowym Kapituła Plebiscytu podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu Grand Prix, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  1. propagowanie rozwoju kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;
  2. innowacyjność Edukacyjna Gminy;
  3. komplementarność podejmowanych inicjatyw edukacyjnych;
  4. zaangażowanie i współpraca na rzecz uczenia się;
  5. propagowanie i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w gminie.

Grand Prix oraz tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2019 otrzyma gmina, która uzyska największą liczbę punktów liczonych następująco:

  • 20% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w rankingu aktywności edukacyjnej gmin.
  • 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w głosowaniu mieszkańców. Głosy oddane na poszczególne przedsięwzięcia organizowane przez jedną gminę będą sumowane.
  • 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w głosowaniu Kapituły.

Oficjalne ogłoszenie wyników głosowania internetowego Plebiscycie Edukacyjna Gmina Małopolski nastąpi podczas uroczystości gali „Rozwiń swoją gminę”.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content