Gdzie złożymy wniosek o dodatek węglowy

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym Wójt Gminy Gdów informuje, że właściwy wniosek będzie można złożyć w biurach Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich po wejściu w życie stosownego rozporządzenia.

Biuro zajmujące się obsługą mieszkańców  w zakresie  „dodatku węglowego” znajduje się w  budynku byłej Szkoły Podstawowej przy ul. Myślenickiej 2 (I piętro, wejście od strony północnej – parkingu, pokój nr 1). W celu ułatwienia mieszkańcom komunikacji w obrębie nieruchomości, na której znajduje się Biuro do obsługi zadania wprowadzono dodatkowe oznakowania.

Szczegółowe informacje będzie można uzyskać pod numerem telefonu 12 288 81 51.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

 

Źródło: www.gdow.pl, www.gov.pl

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content