Gdzie zagłosują mieszkańcy gminy Gdów? Przypominamy najważniejsze informacje.

Nie w 12 jak do tej pory, a w 27 obwodowych komisjach wyborczych będzie można oddać na terenie gminy Gdów głosy podczas zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum. Z 29 sołectw w gminie Gdów, poza miejscem zamieszkania, zagłosują tylko mieszkańcy 3 miejscowości: Zalesian (w budynku szkolnym w Zagórzanach), Klęczany (w szkole w Jaroszówce) oraz Świątnik Dolnych, którzy oddadzą swój głos w szkole w Szczytnikach. W sołectwie Gdów będą dwie obwodowe komisje wyborcze: nr 1  zlokalizowana w Centrum Kultury w Gdowie oraz nr 2 w Szkole Podstawowej w Gdowie. Mieszkańcy Zagórzan i Zalesian zagłosują w budynku szkolnym w Zagórzanach. W szkołach podstawowych znajdujących się w poszczególnych miejscowościach zagłosują mieszkańcy: Zręczyc, Winiar, Bilczyc, Niegowici, Marszowic, Książnic, Jaroszówki, Szczytnik i Pierzchowa. Siedzibami obwodowych komisji wyborczych będą ponadto remizy w Niewiarowie, Cichawie, Fałkowicach, Nieznanowicach, Liplasie, Wieńcu, Stryszowej i Kunicach. Lokale wyborcze będą też w świetlicach: w Czyżowie, Hucisku, Wiatowicach, Krakuszowicach, Zborczycach oraz w domu ludowym w Niżowej, a także w budynku Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach. W najbliższą niedzielę, 15 października  odbędą się Wybory Parlamentarne oraz ogólnokrajowe Referendum. Cisza wyborcza zaczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania (o godzinie 00:00 w sobotę 14 października 2023 r.) i kończy się wraz z zakończeniem głosowania (o 21:00 w niedzielę 15 października). Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Głosowanie za pomocą zaświadczenia o prawie do głosowania

Aby zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania wyborca może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek – z własnoręcznym podpisem – o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do 12 października tj. czwartek (Urząd Gminy Gdów, pok. nr. 4 parter).

Gdzie można sprawdzić czy jest się ujętym w Spisie Wyborców?

Jeśli wyborca nie ma pewności, czy znajduje się w rejestrze wyborców, może to sprawdzić przez internet lub w urzędzie. Swoje dane w CRW można sprawdzić na stronie mObywatel.gov.pl. Trzeba się  zalogować poprzez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną, ale można to zrobić także poprzez aplikację mObywatel. Następnie w sekcji Twoje dane należy wybrać opcję Centralny Rejestr Wyborców i zamówić dane z rejestru. Pojawią się one na skrzynce ePUAP. Tą drogą swoje dane można sprawdzić w dowolnym momencie. Można również  zapytać w  Urzędzie Gminy Gdów parter pok.  nr. 4; tel. 12 288-81-02  lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew. 102

Czy w czasie wyborów będą funkcjonować Gminne Linie Komunikacyjne?

W czasie Wyborów funkcjonować będą Gminne Linie Komunikacyjne (GLK) zgodnie z rozkładami obowiązującymi w dni powszednie. Ponadto tego dnia zostaną uruchomione kursy linii A18 Wieliczka- Siedlec zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy – więcej informacji.

Gdzie można  znaleźć nazwiska kandydatów do Sejmu RP oraz Senatu RP w naszym okręgu wyborczym

Na stronie Gminy Gdów w zakładce Wybory Parlamentarne 2023 dostępne są obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie z dnia 21 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na: Posłów w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach do Sejmu RP i Senatorów w okręgu wyborczym nr 34 w wyborach do Senatu RP.

Wszystkie informacje i obwieszczenia dot. wyborów zamieszczane są na stronie Gminy w Gdów www.gdow.pl w zakładce „Wybory Parlamentarne” oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.pl/ .

Źródło: gmina Gdów.

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content