Gdzie w Gdowie można zanieść leki przeterminowane?

Jedna z naszych czytelniczek, Pani Joanna, poprosiła nas, aby sprawdzić gdzie na terenie naszej gminy można zostawić przeterminowane leki, gdyż z aptek „zniknęły” specjalnie na to przeznaczone pojemniki.

Mój Gdów sprawdził co możemy zrobić z lekarstwami, które już nie nadają się do użytku.

Niektóre z aptek (np. Rumianek) przyjmują przeterminowane leki, jednak jednorazowo małe ich ilości pozbawione niepotrzebnych opakowań, np.kartonowych pudełek. Jednak nie wszystkie apteki decydują się przyjąć leki, bowiem za ich odbiór są obciążani kosztami.

Najlepszym rozwiązaniem jest zaniesienie przeterminowanych leków na ul. Cegielnianą do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Jest to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Gdów mogą bezpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym właśnie przeterminowane lekarstwa.
PSZOK zlokalizowany jest na placu przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gdowie.

Godziny otwarcia:
• poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
• sobota 8.00 – 10.00

Dlaczego nie możemy wyrzucić leków do zwykłego kosza na śmieci?

Leki, i te z dobrą datą i przeterminowane, są niezwykle groźne dla środowiska. Zawierają związki chemiczne, które mogą przedostawać się do gleby lub wody i zanieczyszczać je. Na przykład obecność w środowisku naturalnym pozostałości po antybiotykach może doprowadzić do wytworzenia przez bakterie oporności i skutkować późniejszymi problemami w ich zwalczaniu.

Niebezpieczne związki chemiczne zawarte w odpadach farmaceutycznych są jednak groźne nie tylko dla środowiska. Bardzo często wyrzucone do zwykłego kosza trafiają potem do kontenerów, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dzieci, które bawią się w okolicy. Warto pamiętać, że nawet najsłabiej działający lek zażyty w zbyt dużej ilości może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.

Przy okazji tematu, informujemy, że Apteka Słoneczko w Gdowie, na ul. Młyńskiej jest otwarta także w niedzielę, w godzinach: 9.00-15.00.

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content