Gdyby żył skończył by 96 lat…

Gdyby żył skończyłby dziś 96 lat. Mowa oczywiście o naszym Papieżu Janie Pawle II, w sposób szczególny bliskim tak naszemu społeczeństwu. Ten Wielki Człowiek, Święty, swoją posługę kapłańską rozpoczynał właśnie na naszej ziemi, w Parafii Niegowickiej. W dniu Jego urodzin zachęcamy do przypomnienia sobie historii Jego niezwykłego życia i Jego dokonań.

Karol Wojtyła urodził się 18 V 1920 w Wadowicach. Zmarł 02 IV 2005 w Rzymie. Został wybrany papieżem na konklawe w dn. 16.10.1978. Był teologiem, filozofem, etykiem. Po maturze w Wadowicach studiował w latach 1938-39 filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był aktorem, występował w Studio 39  i Teatrze Rapsodycznym. Podczas okupacji 1940-44 pracował fizycznie w kamieniołomach Zakładów Chemicznych Solvay w Krakowie. W latach 1942-45 uczestniczył w tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ, W roku 1946 ukończył teologię i otrzymał święcenia kapłańskie. Studia teologiczne kontynuował na Angelicum w Rzymie.

Po powrocie do kraju w latach 1948-51 pracował jako wikariusz w Niegowici, oraz duszpasterz akademicki w Krakowie. W 1953 otrzymał habilitację na UJ. Od 1954 prowadził wykłady z teologii moralnej i historii doktryn etycznych na KUL. Uprawiał też silnie zintelektualizowaną twórczość literacką pod pseudonimami Andrzej Jawień, Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień. W 1958 został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej a 30 XII 1963 został arcybiskupem i metropolitą krakowskim. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II.

W roku 1967 został kardynałem. Jako arcybiskup krakowski dokonał reorganizacji struktur archidiecezji, zreformował kurię, zainicjował synody: archidiecezjalny i metropolitalny. Popierał ruch ekumeniczny i dialog międzyreligijny; był mecenasem nauki i kultury oraz autorytet moralny dla wiernych i działaczy opozycji demokratycznej, której inicjatywy wspierał.

16 X 1978 został wybrany na papieża (jako pierwszy od 458 lal papież, spoza Italii), przyjął imię Jan Paweł II na znak pragnienia kontynuacji dziedzictwa 3 bezpośrednich poprzedników (Jana XXIII, Pawła VI, i Jana Pawła I). W czasie Jego pontyfikatu ogłoszono Katechizm Kościoła katolickiego, przeprowadzono reformę prawa kanonicznego. Za jego pontyfikatu przyspieszenia nabrał dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Papież po raz pierwszy w dziejach, złożył wizytę w synagodze (1986) i w meczecie (2001). To z jego inicjatywy zorganizowano w Asyżu Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Wzięli w nim udział przedstawiciele niemal wszystkich religii świata.

Papież wprowadził do kalendarza Kościoła powszechnego kilka nowych uroczystości, m.in. Światowy Dzień Młodzieży, i Światowy Dzień Chorego. Był również reformatorem religijnym, zmodyfikował tradycyjną modlitwę różańcową (dodając do niej piątą tajemnicę: światła), ożywił kult Bożego Miłosierdzia poprzez ustanowienie Święta Miłosierdzia. Szczególną cechą pontyfikatu Jan Paweł II, było pielgrzymowanie; papież odbył 104 podróże zagraniczne, oraz ok. 150 pielgrzymek na terenie Włoch. Papież kilkakrotnie odwiedził Polskę, w: 1979, 1983, 1987, 1991 (2-krotnie), 1995 (nieoficjalnie), 1997, 1999 i 2002. Podczas jego pontyfikatu Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską oraz podpisano konkordat.

W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Wierni dostrzegli pewien niezwykły związek. Zamach miał miejsce 13 maja, dokładnie o tej samej godzinie i minucie, co pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fatimie w roku 1917. Potem wielokrotnie cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości będących następstwem postrzału. Papież nigdy nie ukrywał swoich niedomagań przed wiernymi, ukazując wszystkim oblicze zwykłego człowieka poddanego cierpieniu.

Istotnym elementem papieskiej wizji rozwoju chrześcijaństwa były kanonizacje i beatyfikacje. Wśród blisko 2 tys. świętych i błogosławionych wyniesionych na ołtarze przez J.P.II było 9 świętych z Polski: królowa Jadwiga, Kinga, M.H. Kowalska (siostra Faustyna), M. Kolbe, A. Chmielowskl, R. Kalinowski, Jan Sarkander, M. Grodziecki i Jan z Dukli.

Papież cieszył się w świecie dużą popularnością, w spotkaniach z nim uczestniczyły tłumy wiernych, co doceniały także media, przyznając mu tytuł Człowieka Roku, np. w 1995 przez „Time”. Jednocześnie jego nauka budziła opór niektórych środowisk w Kościele, zarzucających mu konserwatyzm etyczny, m.in za bezkompromisowe stanowisko wobec aborcji, antykoncepcji i rozwodów, ale też konserwatyzm religijny przejawiający się w propagowaniu kultu maryjnego, sprzeciwie wobec kapłaństwa kobiet, apologii celibatu. W historię Kościoła J.P. wpisał się m.in. jako autor idei nowej ewangelizacji, orędownik pojednania religijnego, sprawiedliwości społecznej, i godności człowieka. Również jako papież Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, który dokonał rachunku sumienia i publicznie wyznał winy Kościoła oraz, przyczynił się do integracji katolicyzmu w skali świata .J.P.II jest autorem 14 encyklik.

Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii Kościoła. W ostatnich miesiącach życia Jan Paweł II  – wzbudzał powszechny szacunek stosunkiem do własnego cierpienia. Umierał właściwie na oczach świata. W tym czasie modlili się za niego także wyznawcy innych religii. Jego pogrzeb był wielką manifestacją jedności (uczestniczyło w nim, wg różnych szacunków, 2-5 mln osób, w tym wielu przedstawicieli innych wyznań i religii, oraz oficjalne delegacje z ok. 150 państw). Zebrani domagali się od Kościoła rychłej kanonizacji. Po śmierci J.P.II nazywany został Wielkim. 13 V 2005 pap. Benedykt XVI ogłosił decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego swego poprzednika. 1 maja 2011 r. o godzinie 10:40 nastąpiła beatyfikacja  Jana Pawła II podczas uroczystej mszy świętej na placu św. Piotra w Rzymie. 27 kwietnia 2014 ok. godz. 10:15 Nasz Papież został ogłoszony Świętym. Mszy  kanonizacyjnej na placu św. Piotra przewodniczył papież Franciszek przy koncelebrze emerytowanego papieża Benedykta XVI.

[Not a valid template]

źródło:http://www.zaufaj.com/papiez-jan-pawel-2.html , https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content