Gdowski UTW zaprasza na panel historyczny: „W oczekiwaniu na niepodległą Polskę. Polscy uchodźcy wojenni w Afryce Wschodniej i Południowej w czasie i po II wojnie światowej”.

Gdowski Uniwersytet III Wieku zaprasza na panel historyczny z udziałem dr hab. prof UP Huberta Chudzio, który wygłosi wykład „W oczekiwaniu na niepodległą Polskę. Polscy uchodźcy wojenni w Afryce Wschodniej i Południowej w czasie i po II wojnie światowej”. Wykład odbędzie się 27 listopada o godz. 16.00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Gdowie.

Panel historyczny jest organizowany w ramach projektu pn. „Akademia aktywności społecznej w ramach Gdowskiego UTW” finansowanego w ramach otwartego konkursu ofert  na realizację w 2018 roku  zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczenia osób starszych

Dr hab. prof UP Hubert Chudzio –Katedra Historii XIX wieku Uniwersytetu Pedagogicznego.

-Dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu -Pedagogicznego w Krakowie.

-Kierownik Pracowni Przymusowych Migracji w IHiA

-Kierownik grantu MNiSW w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. „Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii” 2012

-Członek  w grancie MNiSW, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

„Inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących emigracji polskiej w XIX wieku ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego wraz z edycją źródłową wybranych materiałów”, kierownik: dr hab. Janusz Pezda;

-Kierownik wieloletniego projektu (2008-2016): „Inwentaryzacja grobów, kwater i cmentarzy wojennych na terenie Małopolski”.

 -Kierownik 16 misji zagranicznych na pięciu kontynentach głównie dokumentujących losy polskich Sybiraków w świecie.

-Członek  stowarzyszeń  i instytucji naukowych:

1.Polskie Towarzystwo Historyczne

2.Komisja PAU do Badań Diaspory Polskiej

3.Stowarzyszenie Centrum Polsko –Niemieckie w Krakowie.

4.Association Polonaise des Auteurs, Journalistes et Traducteurs en Europe -A.P.A.J.T.E

 

Panel historyczny jest organizowany w ramach projektu pn. „Akademia aktywności społecznej w ramach Gdowskiego UTW” finansowanego w ramach otwartego konkursu ofert  na realizację w 2018 roku  zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczenia osób starszych.

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content