GDÓW. Dzięki nowej drodze będzie bezpieczniej i sprawniej w okolicy placówek szkolnych.

Gdów. Szkoła podstawowa, hala sportowa, orlik, przedszkole, żłobek, ośrodek zdrowia, apteki – dojazd do tych miejsc będzie znacznie ułatwiony. Dzięki otwartej niedawno nowej drodze o długości 250 metrów prowadzącej do ulicy Łapanowskiej, kierowcy dowożący dzieci do tych placówek spędzą za kierownicą zdecydowanie mniej czasu niż do tej pory. Unikną stania w długim łańcuchu samochodów, ciągnącym się w godzinach porannych aż do skrzyżowania drogi Młyńskiej z ulicą Łapanowską. Należy jednak zachować ostrożność, gdyż w związku z oddaniem do użytku nowej drogi, uległa zmianie organizacja ruchu w tym miejscu. 

Bardzo się cieszę, że tę niezwykle potrzebną inwestycję, która ułatwi dojazd rodzicom do naszych placówek oświatowych i sportowych i odciąży ruch na ul. Młyńskiej udało się wykonać. Dziękuje serdecznie wszystkim, którzy do jej powstania się przyczynili

– powiedział podczas uroczystego otwarcia drogi Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas. 

Inwestycja o wartości 1 879 815, 77 złotych była dofinansowana w 95%  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, a jej wykonanie zajęło wykonawcy, przedsiębiorstwu robót inżynieryjnych „DRÓG-ZIEM” Piotr Sieja z Limanowej, około roku. Uroczyste otwarcie nowej drogi, połączone z symbolicznym przecięciem wstęgi, miało miejsce 24 lipca 2023 r. z udziałem dzieci z Przedszkola Samorządowego w Gdowie i zaproszonych gości.  W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, Zastępca Wójta Grzegorz Piętak, Przewodniczący Rady Gminy Gdów Tadeusz Ciężarek i radni Gminy Gdów: Zbigniew Gumułka, Jan Obrał, Józef Obrał, Jan Zawała, Szczepan Stopa, Skarbnik Gminy Gdów Katarzyna  Lisowska, radni powiatowi z Gminy Gdów (Katarzyna Ciężarek, Edyta Trojańska-Urbanik, Bogusław Trzaska i Piotr Wajda), Dyrektorzy Samorządowego Przedszkola, Żłobka i Szkoły Podstawowej w Gdowie: pani Urszula Janicka, Magdalena Ciężarek-Juszczyk i Adam Kasprzyk, Kierownik Referatu Zarzadzania Drogami Jarosław Turecki,  wykonawca inwestycji Pan Piotr Sieja oraz  inspektor nadzoru. 

FOTO: Otwarcie drogi / 24 lipca 2023 r. / źródło Gmina Gdów.

FOTO: Otwarcie drogi / 24 lipca 2023 r. / źródło Gmina Gdów.

FOTO: Otwarcie drogi / 24 lipca 2023 r. / źródło Gmina Gdów.

FOTO: Otwarcie drogi / 24 lipca 2023 r. / źródło Gmina Gdów.

FOTO: Otwarcie drogi / 24 lipca 2023 r. / źródło Gmina Gdów.

 

Foto: Mój Gdów [Nowa droga gminna od ul. Szkolnej (szkoły podstawowej) do ul. Łapanowskiej / 26 lipca 2023 r. ].

Foto: Mój Gdów [Nowa droga gminna od ul. Szkolnej (szkoły podstawowej) do ul. Łapanowskiej / 26 lipca 2023 r. ].

Foto: Mój Gdów [Nowa droga gminna od ul. Szkolnej (szkoły podstawowej) do ul. Łapanowskiej / 26 lipca 2023 r. ].

Foto: Mój Gdów [Nowa droga gminna od ul. Szkolnej (szkoły podstawowej) do ul. Łapanowskiej / 26 lipca 2023 r. ].

Foto: Mój Gdów [Nowa droga gminna od ul. Szkolnej (szkoły podstawowej) do ul. Łapanowskiej / 26 lipca 2023 r. ].

Foto: Mój Gdów [Nowa droga gminna od ul. Szkolnej (szkoły podstawowej) do ul. Łapanowskiej / 26 lipca 2023 r. ].

Foto: Mój Gdów [Nowa droga gminna od ul. Szkolnej (szkoły podstawowej) do ul. Łapanowskiej / 26 lipca 2023 r. ].

Foto: Mój Gdów [Nowa droga gminna od ul. Szkolnej (szkoły podstawowej) do ul. Łapanowskiej / 26 lipca 2023 r. ].

Foto: Mój Gdów [Nowa droga gminna od ul. Szkolnej (szkoły podstawowej) do ul. Łapanowskiej / 26 lipca 2023 r. ].

Foto: Mój Gdów [Nowa droga gminna od ul. Szkolnej (szkoły podstawowej) do ul. Łapanowskiej / 26 lipca 2023 r. ].

Foto: Mój Gdów [Nowa droga gminna od ul. Szkolnej (szkoły podstawowej) do ul. Łapanowskiej / 26 lipca 2023 r. ].

Foto: Mój Gdów [Nowa droga gminna od ul. Szkolnej (szkoły podstawowej) do ul. Łapanowskiej / 26 lipca 2023 r. ].

 

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content