FIO Małopolska Lokalnie- szansa dla grup nieformalnych na pozyskanie do 5000 zł na przykładzie Zręczyc

Do 15 lutego trwa nabór wniosków w projekcie: FIO Małopolska Lokalnie.

W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:
• inicjatywy lokalne – działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego
• dotacje na rozwój organizacji – działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością. Młode organizacje pozarządowe będą mogły przeznaczyć dotację min. na adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie.

O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:
• młode organizacje pozarządowe
• grupy nieformalne
• grupy samopomocowe
W ramach projektu można otrzymać dotację od 2000 do 5000 zł.

Wszelkie informacje, w tym regulamin oraz generator wniosków, przez który należy złożyć wniosek, znajdą Państwo pod adresem: http://www.malopolskalokalnie.pl/

Najlepszym dowodem na to, że otrzymanie dotacji jest realne, jest przykład grupy nieformalnej ze Zręczyc, która złożyła wniosek w tym projekcie w ubiegłym roku, i otrzymała pieniądze.
Panie ze Zręczyc tworząc grupę nieformalną „Zasmakuj w tradycji” w ramach otrzymanej dotacji zorganizowały warsztaty wicia wieńca, pieczenia chleba i podpłomyków oraz obrzęd dożynek wiejskich w Zręczycach. Projekt skierowany był do mieszkańców wsi, w tym głównie do dzieci i młodzieży. Działanie miało na celu przekazanie tradycji ludowej młodszemu pokoleniu, ale też integrację lokalnej społeczności.

Pani Ewa, jedna z przedstawicielek grupy „Zasmakuj w tradycji”, wymienia wiele zalet i korzyści z udziału w projekcie, ale też zwraca uwagę na trudności z jakimi się spotkała.
Zdecydowanie pozytywnie muszę ocenić współpracę zarówno z przedstawicielami FIO, jak i z urzędem gminy Gdów, w postaci nieocenionej pani Krystyny Liszkowskiej, która bardzo pomogła nam przebrnąć przez kolejne formularze i dokumenty. Współpraca z ludźmi na wsi także układała się pomyślnie, dużo ludzi się zaangażowało- wymienia pani Ewa-Ważne jest dla nas także, że z projektu pozostały nam w Zręczycach namioty, które w przyszłości będziemy mogły wykorzystywać w czasie uroczystości wiejskich czy gminnych. I oczywiście satysfakcja, że się udało, że przekazaliśmy naszym dzieciom i młodzieży kawałek naszej tradycji, która już niestety zanika. Obrzędy dożynek bardzo się podobały zarówno naszym mieszkańcom, jak i przybyłym gościom. To buduje.”
Jest też, ta druga strona, na którą zwraca uwagę nasza rozmówczyni: „to zajęcie dla kogoś dyspozycyjnego, przystępując do projektu trzeba liczyć się z tym, że sporo naszego czasu niejako przeznaczymy, aby zrobić coś dla innych. Na szczęście jestem na emeryturze– śmieje się pani Ewa. Ponieważ pierwszy raz pisałam wniosek, zaskoczeniem dla mnie była ilość dokumentów jakie należy zebrać w czasie realizacji zadań, m.in. umów z wolontariuszami, list obecności, dokumentacji ze zdjęciami. Najtrudniejszą sytuacją dla nas było zdobycie zgody niektórych wolontariuszy prowadzących zajęcia na przekazanie danych osobowych (w tym nr pesel i serii dowodu). Ludzie niechętnie na to się godzą, a niestety takie są wymogi”.
Inną trudnością było przestawienie się nas, kobiet często w wieku ponad 60 lat, na komputer, że wszystko wysyła się mailem, szuka się informacji w internecie. Ale mimo trudności na jakie może nie byłyśmy przygotowane, udało nam się doprowadzić projekt do końca, pokonać wszelkie problemy, zwłaszcza mając pomoc z urzędu gminy. Jesteśmy dumni, że Zręczyce zorganizowały tak wspaniałe dożynki, nasze społeczeństwo się zintegrowało przy realizacji tego przedsięwzięcia, a my zyskałyśmy nowe doświadczenia”- podsumowuje mieszkanka Zręczyc.

Zachęcamy wszystkie młode organizacje, a przede wszystkim grupy nieformalne, aby spróbować sięgnąć po pieniądze z projektu. Zapewne dla osób, które już mają doświadczenie z pisaniem i rozliczaniem projektów, trudności o jakich mówiła pani Ewa nie będą zaskoczeniem. Dla tych którzy zdecydują się pierwszy raz złożyć wniosek, niech będą wyzwaniem, które później zaprocentuje doświadczeniem i być może konkretną kwotą na zaplanowaną działalność.

Wszystkim chętnym i odważnym życzymy powodzenia. Wierzymy, że pomysłów na działania na rzecz swoich miejscowości nie brakuje.

[Not a valid template]

logo_fio120

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content