Ferie już za kilka dni, a na stokach rozpoczęły się policyjne patrole

Już za kilka dni w pięciu województwach rozpoczną się ferie zimowe. Jako pierwsi na dwutygodniowy odpoczynek udadzą się uczniowie z regionów śląskiego, pomorskiego, podkarpackiego, łódzkiego i lubelskiego. Tydzień później wolne będą mieli na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach. W kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim ferie potrwają od 28 stycznia do 12 lutego. Z kolei uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego będą odpoczywać jako ostatni. Ich zimowe wakacje zaplanowano w dniach 11 -26 lutego.
Zapewne wielu z nas nie wyobraża sobie ferii bez wypadu w góry. Najczęściej z całymi rodzinami lub w grupach wyjeżdżamy, aby przez kilka dni poszusować na nartach czy snowboardzie. Aby bezpiecznie można było się poruszać po stokach Małopolscy policjanci rozpoczynają służbę na zorganizowanych terenach narciarskich. Policjanci mają prawo legitymować, pouczać, pilnują porządku oraz reagują na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania. Policjanci będą patrolować nie tylko nartostrady, ale także ich okolice, drogi dojazdowe i parkingi. Podstawowym zadaniem policjantów na stokach narciarskich jest działanie prewencyjne, mające wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo na małopolskich zorganizowanych terenach narciarskich. Na zorganizowanych terenach narciarskich, policjanci współpracują z GOPR oraz TOPR.
Mundurowi przypominają o obowiązku używania w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przystosowanego przez osoby do ukończenia 16 roku życia.
Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich zabrania uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanych terenach narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Za łamanie powyższych zapisów ustawodawca przewidział karę grzywny.
Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim zgodnie z treścią art. 31 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności: zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania; stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim; zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu, użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia oraz bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

PAMIĘTAJ!
OD TWOJEGO ZACHOWANIA NA STOKU ZALEŻY BEZPIECZŃSTWO TWOJE I INNYCH OSÓB

1. Przestrzegaj regulaminu korzystania z urządzeń i tras zjazdowych.
2. Respektuj znaki narciarskie ustawione na trasach zjazdowych.
3. Rozpoczynając zjazd zachowuj szczególną ostrożność.
4. Zjeżdżaj z szybkością odpowiednią do Twoich umiejętności.
5. W trakcie zjazdu zawsze zachowaj bezpieczną odległość od innych osób.
6. Zjeżdżaj z góry tak aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed Tobą.
7. Unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i z ograniczoną widocznością.
8. Podchodź tylko poboczem trasy zjazdowej.
9. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki.
10. Widząc osobę leżącą sprawdź czy nie potrzebuje Twojej pomocy.
11. W Parkach Narodowych zjeżdżaj tylko po wyznaczonych trasach zjazdowych.
12. Szanuj przyrodę.
13. Nie pozostawiaj bez opieki sprzętu narciarskiego.
14. Kask narciarski może Cię uchronić przed następstwami wypadków.
15. Wpisz do telefonu komórkowego numer alarmowy w górach: 601 100 300 lub 985 oraz numer ICE (to numer osoby z którą należy się skontaktować w razie nagłego wypadku).

[Not a valid template]

malopolska.policja.gov.pl, http://news.edubaza.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content