FAŁKOWICE. Udany piknik oraz rozmowy o zagrożeniach czyhających na małoletnich.

10 Czerwca w Fałkowicach odbył się piknik rodzinny dla mieszkańców. Podczas festynu w budynku OSP  odbyło się także spotkanie dla mieszkańców wsi i gminy. Tematem prelekcji były zagrodzenia czyhające na małoletnich. 

Organizatorzy przygotowali dla najmłodszych atrakcje w postaci dmuchanych zjeżdżalni, licznych gier zespołowych, zabaw w grupie oraz maskotki rozdającej słodycze. Dzięki zaangażowaniu OSP oraz KGW z Fałkowic, uczestnicy festynu mogli zaopatrzyć się w kiełbasę z grilla, strażacką grochówke, pyszne kanapki ze smalcem, domowe ciasta oraz wiele innych przekąsek. Całej zabawie towarzyszyła muzyka przygotowana przez DJ-a.

Tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich zaprosiło także mieszkańców na spotkanie z psychologiem . Z udziałem pana Włodzimierza Wójtowicza rozmawiano z najmłodszymi  mieszkańcami miejscowości  oraz gminy  o zagrożeniach  czyhających  na małoletnich i  młodzież. W ramach darowizny KGW zakupiło wyposażenie remizy, w celu realizacji zadania „W Gminie Gdów bezpieczniej z Kołami Gospodyń Wiejskich”. Projekt, na który Gmina Gdów pozyskała środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości  w wysokości w 19 951,04 zł realizują Koła Gospodyń Wiejskich z Bilczyc, Czyżowa, Fałkowic i Pierzchowa. W ramach projektu zaplanowano w  Bilczycach spotkanie z psychologiem  dotyczące  przemocy  domowej, w Czyżowie  prelekcję z udziałem  policji  dotyczącą cyberprzestępczości, w  Fałkowicach spotkanie podczas którego z najmłodszymi  mieszkańcami miejscowości  oraz gminy  porozmawiano  o zagrożeniach  czyhających  na małoletnich i  młodzież, a w Pierzchowie prelekcję na temat zasad  ruchu   drogowego  oraz   udzielania pierwszej pomocy. Projekt jest sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Gratulujemy Organizatorom udanego pikniku!

           

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content