„Ekosłupki” wskazują jakość powietrza

W pięciu miejscach na terenie Gminy Gdów (na Rynku w Gdowie, na gdowskim Zarabiu (w dwóch miejscach), przy Przedszkolu Samorządowym w Gdowie oraz przy remizie Ochotniczej straży Pożarnej w Niegowici) zamontowano „ekosłupki”. Są to urządzenia, które służą do pomiaru jakości powietrza i prezentacji wyników za pomocą koloru światła – od koloru zielonego oznaczającego bardzo dobrą jakość powietrza i brak zagrożenia dla zdrowia, przez żółty i pomarańczowy (umiarkowany i dostateczny), aż do czerwonego symbolizującego fatalną jakość powietrza i negatywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

EkoSłupek AirSensor jest zaawansowanym urządzeniem do pomiaru jakości powietrza na terenach otwartych i prezentacji wyników za pomocą koloru światła. Został wyposażony w oświetlenie ledowe, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza.

Rozwiązanie służy zwiększaniu świadomości społecznej jakości powietrza, a także ostrzega kolorem światła przed szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami na terenach otwartych.

Szczegółowe wyniki pomiarów stężenia zanieczyszczeń w powietrzu dokonywanych przez wybrane urządzenie można odczytywać za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej EkoSłupek oraz dokonywać ich analiz na platformie internetowej AirSensor. Zachęcamy do pobrania aplikacji EkoSłupek za pośrednictwem Google Play lub App Store.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej i NFOŚiGW

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content