Ekologiczne szkoły w gminie Gdów

Dwie szkoły w naszej gminie brały udział w roku szkolnym 2015/16 w projekcie ekologicznym  EKOSZKOŁA 2016. Były to: Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi w Winiarach (już po raz drugi) oraz Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici.

Projekt  EKOSZKOŁA 2016  ma rangę wojewódzką. Jest to konkurs złożony z pięciu rund. Obejmuje: konkurs wiedzy, pracy plastycznej, działalności ekologicznej i projekt przedsięwzięcia ekologicznego. Adresowany jest do wszystkich typów szkół w Małopolsce (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Konkurs na plakat pod nazwą EKOPRZEDSZKOLE 2016 przeznaczony jest dla wszystkich przedszkoli z województwa małopolskiego. Organizatorzy Konkursu to: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Gminny Ośrodek Kultury w Borzecinie Dolnym oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym.

Projekt trwa od listopada 2015 do czerwca 2016.  Do 29 kwietnia każda ze szkół przygotowywała jeden plakat w formie pracy plastycznej o środowisku przyrodniczym swojej miejscowości, a w niej ciekawe okazy flory i fauny dla swojej gminy. Do 29 kwietnia należało także przesłać do organizatorów prezentacje multimedialne z przebiegu działań ekologicznych w zakresie projektu obejmujące wyłącznie ostatnie dwa lata szkolne oraz pisemne sprawozdanie dotyczące tych działań. Zadaniem konkursowym było także zaplanowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia ekologicznego. W sprawozdaniu należało uwzględnić kosztorys przedsięwzięcia i wkład pracy własnej szkoły. W tym roku przedsięwzięciem ekologicznym był ogród ziołowy – Winiary, ogród ziołowy oraz akcja „ŻABA”- Niegowić.

18 maja 2016r. odbył się konkurs wiedzy w Borzęcinie Dolnym. Przystępowały do niego zespoły 3- osobowe  z każdej  szkoły. Miał charakter testu. Pytania dotyczyły ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem Parków Krajobrazowych takich jak: Ciężkowicko- Rożnowskiego, Wiśnicko- Lipnickiego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Szkoły z naszej gminy były reprezentowane przez uczniów z klasy szóstej.

 Do projektu zgłosiło  się 131 szkół z Małopolski.

Obydwie szkoły z naszej gminy zostały wysoko ocenione. Uczestnicy konkursu wiedzy otrzymali podziękowania za udział. Projekt EKOSZKOŁA wymaga dużo pracy, daje jednak mnóstwo radości i satysfakcji w realizacji działań ekologicznych i przede wszystkim dostarcza wiedzy.

 

Katarzyna Tarnowska

nauczyciel przyrody- koordynator projektu

[Not a valid template]

źródło: Szkoła Podstawowa w Winiarach, Szkoła Podstawowa w Niegowici

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content