Już dziś otwarte spotkanie z Ekodoradcą Gminy Gdów

W dniach od 30 maja do 5 czerwca obchodzimy Małopolski Zielony Tydzień 2022 pod hasłem „Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze”.  

Z tej okazji Wójt Gminy Gdów serdecznie zaprasza na otwarte spotkanie z Ekodoradcą, które odbędzie się w czwartek 2 czerwca od 10:00 do 14:00 na plantach w Centrum Gdowa. Dla pierwszych odwiedzających będą czekać sadzonki roślin oczyszczających powietrze oraz drobne upominki a dla wszystkich dostępne będą broszury informacyjne. W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje na temat:

  • Projektu „Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na gaz – etap II”,
  • Programu „Czyste Powietrze”,
  • Programu „Mój Prąd” i „Moje ciepło”,
  • Obowiązkowej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (czas do 30 czerwca br. !)

Przy stoisku będzie można uzupełnić deklarację dot. źródeł ciepła i spalania paliw.

Przyjdź i dowiedz się w jaki sposób można połączyć dofinansowania i uzyskać zwrot nawet 100% poniesionych kosztów! Dla przypomnienia, zgodnie z uchwałą antysmogową dla Małopolski, czas na wymianę kotłów pozaklasowych- „kopciuchów” jest tylko do końca 2022 roku. 

Wydarzenie organizowane jest z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.4 Redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji SPR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)  oraz w ramach programu LIFE – IP MALOPOLSKA/LIFE 14 IPE PL 021 współfinansowanego ze środków projektu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Autor: Redaktor1

Udostępnij post na:

Skip to content