Dziś rozpoczęły się egzaminy maturalne

O godzinie 9-tej rozpoczął się pierwszy egzamin maturalny. Dziś maturzyści mierzą się z językiem polskim. Pierwsza część- podstawowa potrwa 170 minut, a od godziny 14-tej rozpocznie się część rozszerzona.

W 2017 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 26 maja, w tym:

część pisemna – od 4 do 24 maja, a  część ustna – od 4 do 26 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 8 do 20 maja (oprócz 14 maja).

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Około 283 900 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2016/2017, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

W części pisemnej:

 • język polski – na poziomie podstawowym
 •  matematyka – na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
 • język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej)

W częsci ustnej:

 • język polski – bez określania poziomu
 • język obcy nowożytny – bez określania poziomu
 • język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej)

Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, zgodnie z zasadami jego przeprowadzania, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe.

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2017 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

 • język angielski – 138 974 osoby (48,9% zdających)
 • geografia – 79 201 osób (27,9% zdających)
 • matematyka – 72 452 osoby (25,5% zdających)
 • biologia – 53 262 osoby (18,8% zdających)
 • język polski – 53 102 osoby (18,7% zdających)
 • chemia – 29 735 osób (10,5% zdających)
 • wiedza o społeczeństwie – 28 925 osób (10,2% zdających)
 • historia – 20 128 osób (7,1% zdających)
 • fizyka – 18 232 osoby (6,4% zdających).

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 30 czerwca br. Tego samego dnia (30 czerwca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Życzymy powodzenia wszystkim maturzystom.

źródło: https://www.cke.edu.pl/

Autor: admin

Udostępnij post na:

Skip to content